สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สันทรายหลวง 35 15 5 4 55
2 วัดแม่แก้ดน้อย 31 9 10 3 50
3 บ้านหนองไคร้ 24 13 3 3 40
4 สันป่าสักวิทยา 21 12 3 0 36
5 บ้านริมใต้ 21 11 0 2 32
6 บ้านเจดีย์แม่ครัว 21 7 4 1 32
7 บ้านแม่ปั๋ง 20 14 3 3 37
8 บ้านนาบุญโหล่งขอด 19 9 4 5 32
9 บ้านบ่อแก้ว 17 9 4 7 30
10 บ้านแม่ยางห้า 17 1 1 1 19
11 สบเปิงวิทยา 16 8 8 7 32
12 บ้านแจ่งกู่เรือง 15 12 5 4 32
13 บ้านหลักปัน 15 1 0 0 16
14 บ้านแม่โจ้ 14 9 1 2 24
15 บ้านแม่โต๋ 14 8 4 1 26
16 ป่าแป๋วิทยา 13 6 5 7 24
17 บ้านแม่เหียะ 12 9 1 0 22
18 บ้านร่มหลวง 12 8 3 2 23
19 บ้านทุ่งโป่ง 12 7 0 7 19
20 สันมหาพนวิทยา 12 5 4 1 21
21 ร่ำเปิงวิทยา 12 4 5 2 21
22 บ้านบวกเปา 12 4 1 0 17
23 บ้านแม่ไคร้ 11 3 4 0 18
24 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 10 6 2 5 18
25 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 10 4 3 0 17
26 บ้านป่าลาน 9 8 3 0 20
27 ชุมชนวัดช่อแล 9 8 2 1 19
28 บ้านเมืองกื้ด 9 2 5 1 16
29 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 8 11 5 8 24
30 สวนองุ่นเชียงใหม่ 8 9 5 4 22
31 บ้านแม่สา 8 5 0 1 13
32 วัดงิ้วเฒ่า 8 3 3 2 14
33 บ้านแม่ขะปู 8 1 2 2 11
34 บ้านสันพระเนตร 7 6 0 0 13
35 ป่าจี้วังแดงวิทยา 7 3 1 1 11
36 วัดสันคะยอม 7 3 1 0 11
37 บ้านโป่ง 7 1 1 1 9
38 บ้านหลวง 7 0 2 0 9
39 บ้านปางไม้แดง 7 0 0 1 7
40 บ้านสันคะยอม 6 8 3 4 17
41 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 6 6 4 0 16
42 บ้านแม่แฝก 6 5 0 0 11
43 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 6 3 3 1 12
44 บ้านหนองปลามัน 6 2 4 1 12
45 บ้านปางขุม 6 2 4 0 12
46 บ้านโป่งแยงใน 6 2 3 2 11
47 บ้านศรีบุญเรือง 6 2 1 0 9
48 บ้านต้นรุง 6 2 0 1 8
49 บ้านผึ้ง 6 2 0 1 8
50 บ้านห้วยเกี๋ยง 6 1 1 1 8
51 วัดปางมะกล้วย 6 1 1 1 8
52 บ้านแม่ตะมาน 5 6 1 3 12
53 บ้านศรีงาม 5 3 2 0 10
54 วัดยั้งเมิน 5 3 1 2 9
55 วัดแม่กะ 5 3 0 2 8
56 บ้านแม่แว 5 2 1 1 8
57 ชุมชนบ้านโป่ง 5 2 1 0 8
58 บ้านสันศรี 5 2 0 3 7
59 บ้านกิ่วเสือ 5 1 3 1 9
60 วัดบ้านเหล่า 5 1 1 2 7
61 บ้านบวกหมื้อ 5 1 0 3 6
62 บ้านโปง 5 1 0 0 6
63 บ้านแม่ย่อย 5 1 0 0 6
64 เมฆขจรเชียงใหม่ 4 6 2 3 12
65 บ้านป่าไหน่ 4 5 1 1 10
66 บ้านแม่ลานคำ 4 4 2 5 10
67 บ้านท่าเกวียน 4 4 2 1 10
68 อนุบาลสานสายใยรัก 4 3 0 0 7
69 บ้านป่าตุ้ม 4 1 3 0 8
70 วัดทุ่งหลวง 4 1 0 0 5
71 บ้านป่าเหมือด 4 1 0 0 5
72 บ้านป่าติ้ว 4 0 2 3 6
73 บ้านเป้าวิทยาคาร 4 0 1 2 5
74 สันป่าตึงวิทยาคาร 4 0 0 0 4
75 บ้านปลาดาว 3 5 6 1 14
76 วัดท่าข้าม 3 5 6 1 14
77 บ้านกาดฮาว 3 5 3 0 11
78 บ้านแม่ปาคี 3 4 4 2 11
79 วัดปางเติม 3 4 3 0 10
80 บ้านดอนแก้ว 3 3 2 1 8
81 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 3 3 1 2 7
82 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 3 3 1 0 7
83 สหกรณ์ดำริ 3 2 2 1 7
84 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 3 2 1 0 6
85 ประชาสามัคคีวิทยา 3 2 0 1 5
86 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 3 1 2 0 6
87 บ้านหนองหาร 3 1 1 0 5
88 วัดห้วยไร่ 3 1 1 0 5
89 บ้านปง 3 1 0 4 4
90 บ้านป่าก้าง 3 1 0 0 4
91 บ้านเมืองขอน 3 1 0 0 4
92 บ้านช้างใน 3 1 0 0 4
93 บ้านปางไฮ 3 0 0 2 3
94 บ้านหนองมะจับ 2 6 1 0 9
95 บ้านห้วยบง 2 4 3 0 9
96 บ้านหนองปิด 2 4 2 1 8
97 บ้านหัวฝาย 2 4 1 0 7
98 บ้านป่าบง 2 4 0 0 6
99 บ้านบวกจั่น 2 4 0 0 6
100 ชุมชนบ้านแม่สาบ 2 3 4 0 9
101 ประดู่วิทยา 2 3 1 1 6
102 บ้านสันปง 2 3 0 1 5
103 บ้านสันกลาง 2 2 2 2 6
104 บ้านแม่ตะละ 2 2 1 1 5
105 บ้านแม่เลา 2 2 1 0 5
106 วัดบ้านป้อก 2 1 0 1 3
107 วัดอมลอง 2 1 0 1 3
108 วัดทรายมูล 2 1 0 0 3
109 บ้านผาหมอน 2 1 0 0 3
110 ต้นกล้า 2 0 1 0 3
111 บ้านสะลวงนอก 2 0 0 2 2
112 บ้านป่าฮิ้น 2 0 0 0 2
113 บ้านน้ำริน 1 4 2 2 7
114 บ้านปางกว้าง 1 4 0 0 5
115 เชียงใหม่มัธยม 1 2 2 4 5
116 บ้านท่ามะเกี๋ยง 1 2 2 0 5
117 บ้านทับเดื่อ 1 1 0 0 2
118 บ้านห้วยน้ำจาง 1 0 2 1 3
119 ภูดินวิทยา 1 0 2 0 3
120 บ้านแม่แสะ 1 0 2 0 3
121 เทศบาลตำบลสันมหาพน 1 0 1 0 2
122 บ้านแม่แต 1 0 1 0 2
123 บ้านขุนแจ๋ 1 0 0 0 1
124 บ้านพระนอน 1 0 0 0 1
125 บ้านหนองบัวหลวง 1 0 0 0 1
126 บ้านต้นผึ้ง 0 7 1 1 8
127 อนุบาลบ้านคุณหมอ 0 5 2 0 7
128 วัดนาเม็ง 0 3 2 0 5
129 พร้าวบูรพา 0 2 6 4 8
130 ชุมชนบ้านดง 0 2 1 3 3
131 วัดสันทรายมูล 0 2 0 0 2
132 บ้านปางฮ่าง 0 1 3 0 4
133 บ้านกองแหะ 0 1 1 1 2
134 วัดหนองออน 0 1 1 0 2
135 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 0 1 1 0 2
136 สันป่ายางวิทยาคาร 0 1 0 1 1
137 วัดแม่เลย 0 1 0 0 1
138 บ้านนากู่ 0 1 0 0 1
139 บ้านเมืองก๊ะ 0 1 0 0 1
140 มูลนิธิมหาราช 5 0 1 0 0 1
141 อนุบาลวีรยา 0 1 0 0 1
142 อนุบาลอินทิราบ้านเด็ก 0 1 0 0 1
143 อนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 0 0 2 0 2
144 บ้านปางห้วยตาด 0 0 1 0 1
145 หนองหล่มวิทยาคาร 0 0 1 0 1
146 บ้านแม่แมม 0 0 0 2 0
รวม 809 476 246 177 1,531