สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดแม่แก้ดน้อย 14 6 4 24 31 9 10 3 50
2 สันทรายหลวง 12 10 7 29 35 15 5 4 55
3 บ้านริมใต้ 10 5 1 16 21 11 0 2 32
4 บ้านนาบุญโหล่งขอด 10 4 4 18 19 9 4 5 32
5 สันป่าสักวิทยา 7 3 6 16 21 12 3 0 36
6 บ้านหลักปัน 6 6 1 13 15 1 0 0 16
7 บ้านแม่โต๋ 5 6 2 13 14 8 4 1 26
8 บ้านแจ่งกู่เรือง 5 5 3 13 15 12 5 4 32
9 บ้านร่มหลวง 5 4 1 10 12 8 3 2 23
10 บ้านแม่ยางห้า 5 2 4 11 17 1 1 1 19
11 บ้านแม่โจ้ 5 2 2 9 14 9 1 2 24
12 บ้านบวกเปา 5 2 1 8 12 4 1 0 17
13 บ้านเจดีย์แม่ครัว 4 7 7 18 21 7 4 1 32
14 บ้านแม่ปั๋ง 4 5 7 16 20 14 3 3 37
15 ป่าแป๋วิทยา 4 3 3 10 13 6 5 7 24
16 บ้านแม่ขะปู 4 2 3 9 8 1 2 2 11
17 บ้านแม่สา 4 2 1 7 8 5 0 1 13
18 บ้านบวกหมื้อ 4 1 0 5 5 1 0 3 6
19 บ้านหนองไคร้ 3 9 5 17 24 13 3 3 40
20 บ้านบ่อแก้ว 3 5 3 11 17 9 4 7 30
21 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 3 4 2 9 10 6 2 5 18
22 สบเปิงวิทยา 3 3 2 8 16 8 8 7 32
23 วัดทุ่งหลวง 3 2 0 5 4 1 0 0 5
24 บ้านห้วยเกี๋ยง 3 1 0 4 6 1 1 1 8
25 บ้านหนองหาร 3 1 0 4 3 1 1 0 5
26 บ้านโป่ง 3 0 3 6 7 1 1 1 9
27 บ้านป่าลาน 3 0 2 5 9 8 3 0 20
28 บ้านแม่แฝก 3 0 0 3 6 5 0 0 11
29 บ้านดอนแก้ว 3 0 0 3 3 3 2 1 8
30 ร่ำเปิงวิทยา 2 5 0 7 12 4 5 2 21
31 บ้านแม่แว 2 3 0 5 5 2 1 1 8
32 ชุมชนวัดช่อแล 2 2 2 6 9 8 2 1 19
33 บ้านต้นรุง 2 2 1 5 6 2 0 1 8
34 สวนองุ่นเชียงใหม่ 2 1 2 5 8 9 5 4 22
35 บ้านเมืองกื้ด 2 1 0 3 9 2 5 1 16
36 วัดสันคะยอม 2 1 0 3 7 3 1 0 11
37 บ้านทุ่งโป่ง 2 0 2 4 12 7 0 7 19
38 บ้านสันศรี 2 0 2 4 5 2 0 3 7
39 บ้านศรีงาม 2 0 1 3 5 3 2 0 10
40 วัดแม่กะ 2 0 1 3 5 3 0 2 8
41 วัดบ้านเหล่า 2 0 1 3 5 1 1 2 7
42 บ้านโป่งแยงใน 2 0 0 2 6 2 3 2 11
43 บ้านโปง 2 0 0 2 5 1 0 0 6
44 วัดทรายมูล 2 0 0 2 2 1 0 0 3
45 ต้นกล้า 2 0 0 2 2 0 1 0 3
46 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 1 5 4 10 10 4 3 0 17
47 บ้านแม่เหียะ 1 4 4 9 12 9 1 0 22
48 สันมหาพนวิทยา 1 4 4 9 12 5 4 1 21
49 บ้านสันพระเนตร 1 3 2 6 7 6 0 0 13
50 บ้านปางไม้แดง 1 3 1 5 7 0 0 1 7
51 ชุมชนบ้านโป่ง 1 3 1 5 5 2 1 0 8
52 ป่าจี้วังแดงวิทยา 1 3 0 4 7 3 1 1 11
53 บ้านสันคะยอม 1 2 1 4 6 8 3 4 17
54 บ้านป่าตุ้ม 1 2 1 4 4 1 3 0 8
55 บ้านแม่ไคร้ 1 2 0 3 11 3 4 0 18
56 บ้านผึ้ง 1 2 0 3 6 2 0 1 8
57 บ้านท่าเกวียน 1 2 0 3 4 4 2 1 10
58 บ้านป่าติ้ว 1 2 0 3 4 0 2 3 6
59 บ้านป่าก้าง 1 2 0 3 3 1 0 0 4
60 บ้านแม่ตะมาน 1 1 2 4 5 6 1 3 12
61 บ้านหลวง 1 1 1 3 7 0 2 0 9
62 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 1 1 1 3 6 3 3 1 12
63 บ้านแม่ย่อย 1 1 1 3 5 1 0 0 6
64 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1 1 1 3 3 2 1 0 6
65 บ้านปง 1 1 1 3 3 1 0 4 4
66 บ้านหัวฝาย 1 1 1 3 2 4 1 0 7
67 วัดงิ้วเฒ่า 1 1 0 2 8 3 3 2 14
68 บ้านปลาดาว 1 1 0 2 3 5 6 1 14
69 บ้านสะลวงนอก 1 1 0 2 2 0 0 2 2
70 วัดยั้งเมิน 1 0 2 3 5 3 1 2 9
71 บ้านเมืองขอน 1 0 1 2 3 1 0 0 4
72 บ้านป่าบง 1 0 1 2 2 4 0 0 6
73 บ้านสันปง 1 0 1 2 2 3 0 1 5
74 บ้านแม่ตะละ 1 0 1 2 2 2 1 1 5
75 บ้านป่าฮิ้น 1 0 1 2 2 0 0 0 2
76 วัดท่าข้าม 1 0 0 1 3 5 6 1 14
77 บ้านห้วยบง 1 0 0 1 2 4 3 0 9
78 วัดบ้านป้อก 1 0 0 1 2 1 0 1 3
79 บ้านปางขุม 0 3 1 4 6 2 4 0 12
80 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 3 0 3 2 3 4 0 9
81 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 0 2 1 3 3 1 2 0 6
82 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 0 1 4 5 8 11 5 8 24
83 บ้านหนองปลามัน 0 1 1 2 6 2 4 1 12
84 บ้านกิ่วเสือ 0 1 1 2 5 1 3 1 9
85 สันป่าตึงวิทยาคาร 0 1 1 2 4 0 0 0 4
86 เมฆขจรเชียงใหม่ 0 1 0 1 4 6 2 3 12
87 บ้านเป้าวิทยาคาร 0 1 0 1 4 0 1 2 5
88 บ้านปางไฮ 0 1 0 1 3 0 0 2 3
89 บ้านปางกว้าง 0 1 0 1 1 4 0 0 5
90 ภูดินวิทยา 0 1 0 1 1 0 2 0 3
91 เทศบาลตำบลสันมหาพน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
92 บ้านแม่แต 0 1 0 1 1 0 1 0 2
93 วัดแม่เลย 0 1 0 1 0 1 0 0 1
94 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 3 3 6 2 1 0 9
95 วัดปางมะกล้วย 0 0 2 2 6 1 1 1 8
96 บ้านป่าเหมือด 0 0 2 2 4 1 0 0 5
97 บ้านช้างใน 0 0 2 2 3 1 0 0 4
98 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 0 0 1 1 6 6 4 0 16
99 อนุบาลสานสายใยรัก 0 0 1 1 4 3 0 0 7
100 บ้านแม่ปาคี 0 0 1 1 3 4 4 2 11
101 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 0 0 1 1 3 3 1 2 7
102 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 0 0 1 1 3 3 1 0 7
103 สหกรณ์ดำริ 0 0 1 1 3 2 2 1 7
104 ประชาสามัคคีวิทยา 0 0 1 1 3 2 0 1 5
105 บ้านบวกจั่น 0 0 1 1 2 4 0 0 6
106 บ้านแม่เลา 0 0 1 1 2 2 1 0 5
107 เชียงใหม่มัธยม 0 0 1 1 1 2 2 4 5
108 บ้านห้วยน้ำจาง 0 0 1 1 1 0 2 1 3
109 บ้านแม่แสะ 0 0 1 1 1 0 2 0 3
110 บ้านต้นผึ้ง 0 0 1 1 0 7 1 1 8
111 วัดนาเม็ง 0 0 1 1 0 3 2 0 5
112 ชุมชนบ้านดง 0 0 1 1 0 2 1 3 3
113 บ้านป่าไหน่ 0 0 0 0 4 5 1 1 10
114 บ้านแม่ลานคำ 0 0 0 0 4 4 2 5 10
115 บ้านกาดฮาว 0 0 0 0 3 5 3 0 11
116 วัดปางเติม 0 0 0 0 3 4 3 0 10
117 วัดห้วยไร่ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
118 บ้านหนองมะจับ 0 0 0 0 2 6 1 0 9
119 บ้านหนองปิด 0 0 0 0 2 4 2 1 8
120 ประดู่วิทยา 0 0 0 0 2 3 1 1 6
121 บ้านสันกลาง 0 0 0 0 2 2 2 2 6
122 วัดอมลอง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
123 บ้านผาหมอน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
124 บ้านน้ำริน 0 0 0 0 1 4 2 2 7
125 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
126 บ้านทับเดื่อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 บ้านขุนแจ๋ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านพระนอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 อนุบาลบ้านคุณหมอ 0 0 0 0 0 5 2 0 7
131 พร้าวบูรพา 0 0 0 0 0 2 6 4 8
132 วัดสันทรายมูล 0 0 0 0 0 2 0 0 2
133 บ้านปางฮ่าง 0 0 0 0 0 1 3 0 4
134 บ้านกองแหะ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
135 วัดหนองออน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
136 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
137 สันป่ายางวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
138 บ้านนากู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านเมืองก๊ะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 มูลนิธิมหาราช 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 อนุบาลวีรยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 อนุบาลอินทิราบ้านเด็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 อนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
144 บ้านปางห้วยตาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 หนองหล่มวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 บ้านแม่แมม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 211 184 152 547 809 476 246 177 1,531