สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สันทรายหลวง 11 8 5 24 29 14 5 4 48
2 วัดแม่แก้ดน้อย 9 6 2 17 22 8 9 3 39
3 บ้านนาบุญโหล่งขอด 8 3 3 14 13 8 4 5 25
4 บ้านริมใต้ 7 5 1 13 18 7 0 2 25
5 บ้านแม่โต๋ 5 6 2 13 12 7 4 1 23
6 บ้านแจ่งกู่เรือง 5 5 3 13 15 11 4 4 30
7 สันป่าสักวิทยา 5 2 5 12 16 9 3 0 28
8 บ้านแม่ยางห้า 5 2 4 11 17 1 1 1 19
9 บ้านแม่โจ้ 5 1 1 7 13 8 1 2 22
10 บ้านแม่ปั๋ง 4 4 7 15 19 13 3 3 35
11 บ้านร่มหลวง 4 4 1 9 11 8 3 2 22
12 ป่าแป๋วิทยา 4 3 2 9 12 6 5 7 23
13 บ้านบวกเปา 4 2 1 7 11 4 1 0 16
14 บ้านแม่สา 4 2 1 7 8 5 0 1 13
15 บ้านหนองไคร้ 3 6 3 12 19 10 3 3 32
16 บ้านหลักปัน 3 5 0 8 9 1 0 0 10
17 บ้านเจดีย์แม่ครัว 3 4 6 13 15 7 4 1 26
18 สบเปิงวิทยา 3 3 2 8 15 8 8 7 31
19 วัดทุ่งหลวง 3 2 0 5 4 1 0 0 5
20 บ้านบวกหมื้อ 3 1 0 4 4 1 0 3 5
21 บ้านป่าลาน 3 0 2 5 9 7 3 0 19
22 บ้านดอนแก้ว 3 0 0 3 3 3 2 1 8
23 ร่ำเปิงวิทยา 2 5 0 7 12 4 5 2 21
24 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 2 3 2 7 8 6 2 5 16
25 บ้านแม่แว 2 3 0 5 5 2 1 1 8
26 ชุมชนวัดช่อแล 2 2 2 6 9 8 2 1 19
27 สวนองุ่นเชียงใหม่ 2 1 2 5 8 9 5 4 22
28 บ้านห้วยเกี๋ยง 2 1 0 3 5 0 1 1 6
29 บ้านหนองหาร 2 1 0 3 2 1 1 0 4
30 บ้านโป่ง 2 0 3 5 6 1 1 1 8
31 บ้านทุ่งโป่ง 2 0 2 4 12 6 0 7 18
32 วัดบ้านเหล่า 2 0 1 3 5 1 1 2 7
33 บ้านเมืองกื้ด 2 0 0 2 8 1 5 1 14
34 บ้านโปง 2 0 0 2 4 0 0 0 4
35 วัดแม่กะ 2 0 0 2 3 3 0 2 6
36 วัดทรายมูล 2 0 0 2 2 1 0 0 3
37 ต้นกล้า 2 0 0 2 2 0 1 0 3
38 บ้านบ่อแก้ว 1 5 2 8 13 8 4 7 25
39 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 1 4 3 8 9 3 3 0 15
40 ชุมชนบ้านโป่ง 1 3 1 5 5 2 1 0 8
41 บ้านปางไม้แดง 1 3 0 4 6 0 0 1 6
42 บ้านแม่เหียะ 1 2 3 6 9 9 1 0 19
43 บ้านแม่ขะปู 1 2 2 5 5 0 1 2 6
44 บ้านสันคะยอม 1 2 1 4 6 8 3 4 17
45 บ้านต้นรุง 1 2 1 4 5 2 0 1 7
46 บ้านแม่ไคร้ 1 2 0 3 11 3 4 0 18
47 ป่าจี้วังแดงวิทยา 1 2 0 3 6 3 1 1 10
48 บ้านท่าเกวียน 1 2 0 3 3 4 2 1 9
49 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 1 1 1 3 6 3 3 1 12
50 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1 1 1 3 3 2 1 0 6
51 บ้านป่าตุ้ม 1 1 1 3 3 1 3 0 7
52 บ้านปง 1 1 1 3 3 1 0 4 4
53 บ้านหัวฝาย 1 1 1 3 2 4 1 0 7
54 วัดงิ้วเฒ่า 1 1 0 2 8 3 3 2 14
55 บ้านผึ้ง 1 1 0 2 5 2 0 1 7
56 บ้านปลาดาว 1 1 0 2 3 5 6 1 14
57 บ้านป่าติ้ว 1 1 0 2 3 0 2 3 5
58 บ้านสะลวงนอก 1 1 0 2 2 0 0 2 2
59 วัดยั้งเมิน 1 0 2 3 4 3 1 2 8
60 บ้านสันศรี 1 0 1 2 3 2 0 3 5
61 บ้านเมืองขอน 1 0 1 2 3 1 0 0 4
62 บ้านสันปง 1 0 1 2 2 3 0 1 5
63 บ้านป่าบง 1 0 1 2 2 3 0 0 5
64 บ้านแม่ตะละ 1 0 1 2 2 2 0 1 4
65 บ้านป่าฮิ้น 1 0 1 2 2 0 0 0 2
66 วัดสันคะยอม 1 0 0 1 6 2 1 0 9
67 บ้านโป่งแยงใน 1 0 0 1 5 2 3 2 10
68 บ้านแม่แฝก 1 0 0 1 4 3 0 0 7
69 วัดท่าข้าม 1 0 0 1 3 4 6 1 13
70 บ้านห้วยบง 1 0 0 1 2 3 3 0 8
71 วัดบ้านป้อก 1 0 0 1 2 1 0 1 3
72 สันมหาพนวิทยา 0 4 3 7 10 3 4 1 17
73 บ้านปางขุม 0 3 1 4 6 2 2 0 10
74 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 0 2 0 2 2 1 1 0 4
75 บ้านป่าก้าง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
76 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 0 1 4 5 8 11 5 8 24
77 บ้านแม่ตะมาน 0 1 2 3 4 6 1 3 11
78 บ้านหนองปลามัน 0 1 1 2 6 2 4 1 12
79 บ้านกิ่วเสือ 0 1 1 2 5 1 3 1 9
80 บ้านสันพระเนตร 0 1 1 2 4 3 0 0 7
81 บ้านแม่ย่อย 0 1 1 2 4 1 0 0 5
82 สันป่าตึงวิทยาคาร 0 1 1 2 4 0 0 0 4
83 บ้านหลวง 0 1 0 1 5 0 2 0 7
84 เมฆขจรเชียงใหม่ 0 1 0 1 4 6 2 3 12
85 บ้านปางไฮ 0 1 0 1 3 0 0 2 3
86 บ้านปางกว้าง 0 1 0 1 1 4 0 0 5
87 ภูดินวิทยา 0 1 0 1 1 0 2 0 3
88 เทศบาลตำบลสันมหาพน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
89 บ้านแม่แต 0 1 0 1 1 0 1 0 2
90 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 1 0 1 0 3 1 0 4
91 วัดแม่เลย 0 1 0 1 0 1 0 0 1
92 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 2 2 5 2 1 0 8
93 วัดปางมะกล้วย 0 0 2 2 5 1 1 1 7
94 บ้านป่าเหมือด 0 0 2 2 4 1 0 0 5
95 บ้านช้างใน 0 0 2 2 3 1 0 0 4
96 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 0 0 1 1 6 6 4 0 16
97 อนุบาลสานสายใยรัก 0 0 1 1 4 3 0 0 7
98 บ้านแม่ปาคี 0 0 1 1 3 4 4 2 11
99 บ้านศรีงาม 0 0 1 1 3 3 2 0 8
100 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 0 0 1 1 3 3 1 0 7
101 สหกรณ์ดำริ 0 0 1 1 3 2 2 1 7
102 ประชาสามัคคีวิทยา 0 0 1 1 3 2 0 1 5
103 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 0 0 1 1 2 3 1 2 6
104 บ้านแม่เลา 0 0 1 1 2 2 1 0 5
105 บ้านบวกจั่น 0 0 1 1 1 4 0 0 5
106 เชียงใหม่มัธยม 0 0 1 1 1 2 2 4 5
107 บ้านห้วยน้ำจาง 0 0 1 1 1 0 2 1 3
108 บ้านแม่แสะ 0 0 1 1 1 0 2 0 3
109 บ้านต้นผึ้ง 0 0 1 1 0 7 1 1 8
110 วัดนาเม็ง 0 0 1 1 0 3 1 0 4
111 ชุมชนบ้านดง 0 0 1 1 0 2 1 3 3
112 บ้านป่าไหน่ 0 0 0 0 4 5 1 1 10
113 บ้านแม่ลานคำ 0 0 0 0 4 3 2 5 9
114 วัดปางเติม 0 0 0 0 3 3 3 0 9
115 วัดห้วยไร่ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
116 บ้านเป้าวิทยาคาร 0 0 0 0 3 0 1 2 4
117 บ้านหนองมะจับ 0 0 0 0 2 6 1 0 9
118 บ้านหนองปิด 0 0 0 0 2 4 2 1 8
119 ประดู่วิทยา 0 0 0 0 2 3 1 1 6
120 วัดอมลอง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
121 บ้านผาหมอน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
122 บ้านกาดฮาว 0 0 0 0 1 5 3 0 9
123 บ้านน้ำริน 0 0 0 0 1 3 2 2 6
124 บ้านสันกลาง 0 0 0 0 1 2 2 2 5
125 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
126 บ้านขุนแจ๋ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านพระนอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 อนุบาลบ้านคุณหมอ 0 0 0 0 0 5 2 0 7
130 พร้าวบูรพา 0 0 0 0 0 2 6 4 8
131 วัดสันทรายมูล 0 0 0 0 0 2 0 0 2
132 บ้านปางฮ่าง 0 0 0 0 0 1 3 0 4
133 บ้านกองแหะ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
134 วัดหนองออน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
135 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
136 สันป่ายางวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
137 บ้านทับเดื่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านนากู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านเมืองก๊ะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 มูลนิธิมหาราช 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 อนุบาลวีรยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 อนุบาลอินทิราบ้านเด็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 อนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
144 บ้านปางห้วยตาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 หนองหล่มวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 บ้านแม่แมม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 168 156 128 452 696 437 235 177 1,368