สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สันทรายหลวง 29 14 5 4 48
2 วัดแม่แก้ดน้อย 22 8 9 3 39
3 บ้านแม่ปั๋ง 19 13 3 3 35
4 บ้านหนองไคร้ 19 10 3 3 32
5 บ้านริมใต้ 18 7 0 2 25
6 บ้านแม่ยางห้า 17 1 1 1 19
7 สันป่าสักวิทยา 16 9 3 0 28
8 บ้านแจ่งกู่เรือง 15 11 4 4 30
9 สบเปิงวิทยา 15 8 8 7 31
10 บ้านเจดีย์แม่ครัว 15 7 4 1 26
11 บ้านบ่อแก้ว 13 8 4 7 25
12 บ้านนาบุญโหล่งขอด 13 8 4 5 25
13 บ้านแม่โจ้ 13 8 1 2 22
14 บ้านแม่โต๋ 12 7 4 1 23
15 ป่าแป๋วิทยา 12 6 5 7 23
16 บ้านทุ่งโป่ง 12 6 0 7 18
17 ร่ำเปิงวิทยา 12 4 5 2 21
18 บ้านร่มหลวง 11 8 3 2 22
19 บ้านบวกเปา 11 4 1 0 16
20 บ้านแม่ไคร้ 11 3 4 0 18
21 สันมหาพนวิทยา 10 3 4 1 17
22 บ้านแม่เหียะ 9 9 1 0 19
23 ชุมชนวัดช่อแล 9 8 2 1 19
24 บ้านป่าลาน 9 7 3 0 19
25 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 9 3 3 0 15
26 บ้านหลักปัน 9 1 0 0 10
27 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 8 11 5 8 24
28 สวนองุ่นเชียงใหม่ 8 9 5 4 22
29 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 8 6 2 5 16
30 บ้านแม่สา 8 5 0 1 13
31 วัดงิ้วเฒ่า 8 3 3 2 14
32 บ้านเมืองกื้ด 8 1 5 1 14
33 บ้านสันคะยอม 6 8 3 4 17
34 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 6 6 4 0 16
35 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 6 3 3 1 12
36 ป่าจี้วังแดงวิทยา 6 3 1 1 10
37 บ้านหนองปลามัน 6 2 4 1 12
38 บ้านปางขุม 6 2 2 0 10
39 วัดสันคะยอม 6 2 1 0 9
40 บ้านโป่ง 6 1 1 1 8
41 บ้านปางไม้แดง 6 0 0 1 6
42 บ้านโป่งแยงใน 5 2 3 2 10
43 บ้านแม่แว 5 2 1 1 8
44 ชุมชนบ้านโป่ง 5 2 1 0 8
45 บ้านศรีบุญเรือง 5 2 1 0 8
46 บ้านต้นรุง 5 2 0 1 7
47 บ้านผึ้ง 5 2 0 1 7
48 บ้านกิ่วเสือ 5 1 3 1 9
49 วัดบ้านเหล่า 5 1 1 2 7
50 วัดปางมะกล้วย 5 1 1 1 7
51 บ้านหลวง 5 0 2 0 7
52 บ้านแม่ขะปู 5 0 1 2 6
53 บ้านห้วยเกี๋ยง 5 0 1 1 6
54 เมฆขจรเชียงใหม่ 4 6 2 3 12
55 บ้านแม่ตะมาน 4 6 1 3 11
56 บ้านป่าไหน่ 4 5 1 1 10
57 บ้านแม่ลานคำ 4 3 2 5 9
58 วัดยั้งเมิน 4 3 1 2 8
59 บ้านแม่แฝก 4 3 0 0 7
60 บ้านสันพระเนตร 4 3 0 0 7
61 อนุบาลสานสายใยรัก 4 3 0 0 7
62 บ้านบวกหมื้อ 4 1 0 3 5
63 วัดทุ่งหลวง 4 1 0 0 5
64 บ้านแม่ย่อย 4 1 0 0 5
65 บ้านป่าเหมือด 4 1 0 0 5
66 บ้านโปง 4 0 0 0 4
67 สันป่าตึงวิทยาคาร 4 0 0 0 4
68 บ้านปลาดาว 3 5 6 1 14
69 วัดท่าข้าม 3 4 6 1 13
70 บ้านแม่ปาคี 3 4 4 2 11
71 บ้านท่าเกวียน 3 4 2 1 9
72 วัดปางเติม 3 3 3 0 9
73 บ้านดอนแก้ว 3 3 2 1 8
74 บ้านศรีงาม 3 3 2 0 8
75 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 3 3 1 0 7
76 วัดแม่กะ 3 3 0 2 6
77 สหกรณ์ดำริ 3 2 2 1 7
78 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 3 2 1 0 6
79 บ้านสันศรี 3 2 0 3 5
80 ประชาสามัคคีวิทยา 3 2 0 1 5
81 บ้านป่าตุ้ม 3 1 3 0 7
82 วัดห้วยไร่ 3 1 1 0 5
83 บ้านปง 3 1 0 4 4
84 บ้านเมืองขอน 3 1 0 0 4
85 บ้านช้างใน 3 1 0 0 4
86 บ้านป่าติ้ว 3 0 2 3 5
87 บ้านเป้าวิทยาคาร 3 0 1 2 4
88 บ้านปางไฮ 3 0 0 2 3
89 บ้านหนองมะจับ 2 6 1 0 9
90 บ้านหนองปิด 2 4 2 1 8
91 บ้านหัวฝาย 2 4 1 0 7
92 บ้านห้วยบง 2 3 3 0 8
93 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 2 3 1 2 6
94 ประดู่วิทยา 2 3 1 1 6
95 บ้านสันปง 2 3 0 1 5
96 บ้านป่าบง 2 3 0 0 5
97 บ้านแม่เลา 2 2 1 0 5
98 บ้านแม่ตะละ 2 2 0 1 4
99 บ้านหนองหาร 2 1 1 0 4
100 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 2 1 1 0 4
101 วัดบ้านป้อก 2 1 0 1 3
102 วัดอมลอง 2 1 0 1 3
103 วัดทรายมูล 2 1 0 0 3
104 บ้านป่าก้าง 2 1 0 0 3
105 บ้านผาหมอน 2 1 0 0 3
106 ต้นกล้า 2 0 1 0 3
107 บ้านสะลวงนอก 2 0 0 2 2
108 บ้านป่าฮิ้น 2 0 0 0 2
109 บ้านกาดฮาว 1 5 3 0 9
110 บ้านปางกว้าง 1 4 0 0 5
111 บ้านบวกจั่น 1 4 0 0 5
112 บ้านน้ำริน 1 3 2 2 6
113 เชียงใหม่มัธยม 1 2 2 4 5
114 บ้านสันกลาง 1 2 2 2 5
115 บ้านท่ามะเกี๋ยง 1 2 2 0 5
116 บ้านห้วยน้ำจาง 1 0 2 1 3
117 ภูดินวิทยา 1 0 2 0 3
118 บ้านแม่แสะ 1 0 2 0 3
119 เทศบาลตำบลสันมหาพน 1 0 1 0 2
120 บ้านแม่แต 1 0 1 0 2
121 บ้านขุนแจ๋ 1 0 0 0 1
122 บ้านพระนอน 1 0 0 0 1
123 บ้านหนองบัวหลวง 1 0 0 0 1
124 บ้านต้นผึ้ง 0 7 1 1 8
125 อนุบาลบ้านคุณหมอ 0 5 2 0 7
126 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 3 1 0 4
127 วัดนาเม็ง 0 3 1 0 4
128 พร้าวบูรพา 0 2 6 4 8
129 ชุมชนบ้านดง 0 2 1 3 3
130 วัดสันทรายมูล 0 2 0 0 2
131 บ้านปางฮ่าง 0 1 3 0 4
132 บ้านกองแหะ 0 1 1 1 2
133 วัดหนองออน 0 1 1 0 2
134 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 0 1 1 0 2
135 สันป่ายางวิทยาคาร 0 1 0 1 1
136 วัดแม่เลย 0 1 0 0 1
137 บ้านทับเดื่อ 0 1 0 0 1
138 บ้านนากู่ 0 1 0 0 1
139 บ้านเมืองก๊ะ 0 1 0 0 1
140 มูลนิธิมหาราช 5 0 1 0 0 1
141 อนุบาลวีรยา 0 1 0 0 1
142 อนุบาลอินทิราบ้านเด็ก 0 1 0 0 1
143 อนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 0 0 2 0 2
144 บ้านปางห้วยตาด 0 0 1 0 1
145 หนองหล่มวิทยาคาร 0 0 1 0 1
146 บ้านแม่แมม 0 0 0 2 0
รวม 696 437 235 177 1,545