หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 9 23 16
2 004 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 24 44 31
3 162 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 6 11 6
4 007 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 9 22 14
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 8 12 10
6 008 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 20 32 21
7 009 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 13 29 20
8 012 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 16 20 16
9 016 โรงเรียนบ้านกองแหะ 3 5 5
10 017 โรงเรียนบ้านกาดฮาว 12 24 19
11 019 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 11 21 19
12 018 โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 0 0 0
13 020 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 1 1 1
14 023 โรงเรียนบ้านช้างใน 4 8 5
15 025 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 10 27 12
16 026 โรงเรียนบ้านต้นรุง 9 42 18
17 027 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 3 7 3
18 030 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 26 40 27
19 029 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 5 9 7
20 028 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 12 48 24
21 031 โรงเรียนบ้านนากู่ 1 2 2
22 032 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 40 104 68
23 033 โรงเรียนบ้านน้ำริน 10 19 15
24 034 โรงเรียนบ้านบวกจั่น 6 17 12
25 036 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 9 15 13
26 035 โรงเรียนบ้านบวกเปา 17 23 17
27 037 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 38 89 57
28 038 โรงเรียนบ้านปง 8 16 8
29 041 โรงเรียนบ้านปางกว้าง 5 15 5
30 042 โรงเรียนบ้านปางขุม 13 27 20
31 044 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 1 2 1
32 045 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 6 8 7
33 043 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 8 22 14
34 046 โรงเรียนบ้านปางไฮ 5 9 6
35 040 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 4 8 4
36 047 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 9 16 11
37 048 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 8 15 13
38 049 โรงเรียนบ้านป่าบง 6 16 9
39 050 โรงเรียนบ้านป่าลาน 20 30 25
40 053 โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น 2 6 4
41 051 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 5 12 10
42 052 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 11 19 17
43 058 โรงเรียนบ้านผาหมอน 3 10 6
44 059 โรงเรียนบ้านผึ้ง 9 12 11
45 060 โรงเรียนบ้านพระนอน 1 1 0
46 084 โรงเรียนบ้านริมใต้ 35 62 48
47 083 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 26 52 37
48 085 โรงเรียนบ้านศรีงาม 10 23 18
49 086 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 9 17 12
50 088 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 4 6 4
51 089 โรงเรียนบ้านสันกลาง 8 26 17
52 090 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 22 65 38
53 091 โรงเรียนบ้านสันปง 7 13 6
54 092 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 13 41 23
55 093 โรงเรียนบ้านสันศรี 10 20 14
56 095 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 1 1 1
57 096 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 16 24 22
58 097 โรงเรียนบ้านหนองปิด 11 22 17
59 098 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 11 27 14
60 099 โรงเรียนบ้านหนองหาร 5 15 8
61 094 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 43 98 56
62 100 โรงเรียนบ้านหลวง 9 12 11
63 101 โรงเรียนบ้านหลักปัน 16 33 26
64 105 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 14 10
65 103 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 4 8 6
66 104 โรงเรียนบ้านห้วยบง 10 23 16
67 102 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 9 19 15
68 021 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 35 77 55
69 054 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 7 14 7
70 062 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 17 34 26
71 061 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 1 1 1
72 063 โรงเรียนบ้านเมืองขอน 4 13 5
73 022 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 36 80 51
74 064 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 13 28 21
75 067 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 15 41 27
76 068 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 6 12 9
77 071 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 40 64 54
78 072 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 14 19 14
79 076 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 20 70 36
80 075 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 6 11 9
81 077 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 19 43 27
82 080 โรงเรียนบ้านแม่สา 18 40 23
83 078 โรงเรียนบ้านแม่เลา 7 17 12
84 082 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 22 33 30
85 069 โรงเรียนบ้านแม่แต 2 13 5
86 073 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 11 21 18
87 074 โรงเรียนบ้านแม่แมม 2 2 2
88 079 โรงเรียนบ้านแม่แว 9 18 14
89 081 โรงเรียนบ้านแม่แสะ 4 8 6
90 066 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 28 49 37
91 070 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 30 69 44
92 065 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 18 29 26
93 057 โรงเรียนบ้านโปง 6 16 12
94 055 โรงเรียนบ้านโป่ง 10 14 12
95 056 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 14 24 16
96 106 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 6 8 8
97 107 โรงเรียนประดู่วิทยา 8 18 14
98 108 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 12 30 20
99 109 โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง 0 0 0
100 110 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 35 73 52
101 112 โรงเรียนพร้าวบูรพา 12 15 13
102 114 โรงเรียนภูดินวิทยา 3 5 4
103 115 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 1 3 2
104 117 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 25 46 35
105 118 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 16 40 27
106 119 โรงเรียนวัดทรายมูล 3 10 3
107 121 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 5 16 8
108 120 โรงเรียนวัดท่าข้าม 15 24 17
109 122 โรงเรียนวัดนาเม็ง 5 7 7
110 123 โรงเรียนวัดบ้านป้อก 4 5 5
111 124 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 9 21 10
112 126 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 9 21 16
113 125 โรงเรียนวัดปางเติม 11 21 15
114 131 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 11 29 18
115 132 โรงเรียนวัดสันคะยอม 11 23 18
116 133 โรงเรียนวัดสันทรายมูล 2 3 3
117 134 โรงเรียนวัดหนองออน 2 4 2
118 135 โรงเรียนวัดห้วยไร่ 5 13 9
119 136 โรงเรียนวัดอมลอง 4 7 6
120 128 โรงเรียนวัดแม่กะ 10 27 16
121 130 โรงเรียนวัดแม่เลย 1 1 1
122 129 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 53 105 66
123 127 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 17 38 27
124 137 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 6 33 10
125 138 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 41 69 53
126 140 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 8 14 10
127 141 โรงเรียนสันทรายหลวง 60 168 82
128 142 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 4 6 5
129 143 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 2 1 1
130 144 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 36 110 59
131 145 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 23 71 37
132 146 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร 1 2 2
133 161 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก 7 18 7
134 002 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 6 17 11
135 003 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 2 3 3
136 011 โรงเรียนต้นกล้า 3 3 3
137 014 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 34 72 49
138 015 โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ 0 0 0
139 039 โรงเรียนบ้านปลาดาว 15 31 24
140 111 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 8 9 9
141 139 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 26 58 40
142 147 โรงเรียนอนุบาลขวัญดรุณ 0 0 0
143 148 โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส 0 0 0
144 149 โรงเรียนอนุบาลต.วรศิลป์ 0 0 0
145 152 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหมอ 7 10 9
146 153 โรงเรียนอนุบาลพรชัย 0 0 0
147 154 โรงเรียนอนุบาลรัตนกาญจน์ 0 0 0
148 155 โรงเรียนอนุบาลวรรณภา 0 0 0
149 156 โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ 0 0 0
150 157 โรงเรียนอนุบาลวีรยา 1 3 2
151 158 โรงเรียนอนุบาลสันทราย 0 0 0
152 159 โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก 1 3 2
153 151 โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงส์ 0 0 0
154 010 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 10 25 15
155 013 โรงเรียนเทียนเล่มน้อย 0 0 0
156 116 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 15 50 28
157 024 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 9 10 8
158 087 โรงเรียนบ้านศาลา 0 0 0
159 150 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 2 6 4
160 160 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 3 9 5
รวม 1771 3833 2547
6380

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์ โทร 089-2640-689
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]