หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสันทรายหลวง 60 35 59.32% 15 25.42% 5 8.47% 4 6.78% 59
2 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 53 31 58.49% 9 16.98% 10 18.87% 3 5.66% 53
3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 43 24 55.81% 13 30.23% 3 6.98% 3 6.98% 43
4 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 36 21 58.33% 12 33.33% 3 8.33% 0 0% 36
5 โรงเรียนบ้านริมใต้ 35 21 61.76% 11 32.35% 0 0% 2 5.88% 34
6 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 35 21 63.64% 7 21.21% 4 12.12% 1 3.03% 33
7 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 40 20 50% 14 35% 3 7.5% 3 7.5% 40
8 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 40 19 51.35% 9 24.32% 4 10.81% 5 13.51% 37
9 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 38 17 45.95% 9 24.32% 4 10.81% 7 18.92% 37
10 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 20 17 85% 1 5% 1 5% 1 5% 20
11 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 41 16 41.03% 8 20.51% 8 20.51% 7 17.95% 39
12 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 36 15 41.67% 12 33.33% 5 13.89% 4 11.11% 36
13 โรงเรียนบ้านหลักปัน 16 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
14 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 28 14 53.85% 9 34.62% 1 3.85% 2 7.69% 26
15 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 30 14 51.85% 8 29.63% 4 14.81% 1 3.7% 27
16 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 35 13 41.94% 6 19.35% 5 16.13% 7 22.58% 31
17 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 22 12 54.55% 9 40.91% 1 4.55% 0 0% 22
18 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 26 12 48% 8 32% 3 12% 2 8% 25
19 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 26 12 46.15% 7 26.92% 0 0% 7 26.92% 26
20 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 23 12 54.55% 5 22.73% 4 18.18% 1 4.55% 22
21 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 25 12 52.17% 4 17.39% 5 21.74% 2 8.7% 23
22 โรงเรียนบ้านบวกเปา 17 12 70.59% 4 23.53% 1 5.88% 0 0% 17
23 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 18 11 61.11% 3 16.67% 4 22.22% 0 0% 18
24 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 24 10 43.48% 6 26.09% 2 8.7% 5 21.74% 23
25 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 17 10 58.82% 4 23.53% 3 17.65% 0 0% 17
26 โรงเรียนบ้านป่าลาน 20 9 45% 8 40% 3 15% 0 0% 20
27 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 20 9 45% 8 40% 2 10% 1 5% 20
28 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 17 9 52.94% 2 11.76% 5 29.41% 1 5.88% 17
29 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 34 8 25% 11 34.38% 5 15.63% 8 25% 32
30 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 26 8 30.77% 9 34.62% 5 19.23% 4 15.38% 26
31 โรงเรียนบ้านแม่สา 18 8 57.14% 5 35.71% 0 0% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 16 8 50% 3 18.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
33 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 13 8 61.54% 1 7.69% 2 15.38% 2 15.38% 13
34 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 13 7 53.85% 6 46.15% 0 0% 0 0% 13
35 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนวัดสันคะยอม 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
37 โรงเรียนบ้านโป่ง 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
38 โรงเรียนบ้านหลวง 9 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
40 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 22 6 28.57% 8 38.1% 3 14.29% 4 19.05% 21
41 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 16 6 37.5% 6 37.5% 4 25% 0 0% 16
42 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
43 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 13 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
44 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 16 6 46.15% 2 15.38% 4 30.77% 1 7.69% 13
45 โรงเรียนบ้านปางขุม 13 6 50% 2 16.67% 4 33.33% 0 0% 12
46 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 14 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
47 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านต้นรุง 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
49 โรงเรียนบ้านผึ้ง 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 15 5 33.33% 6 40% 1 6.67% 3 20% 15
53 โรงเรียนบ้านศรีงาม 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
54 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
55 โรงเรียนวัดแม่กะ 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
56 โรงเรียนบ้านแม่แว 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านสันศรี 10 5 50% 2 20% 0 0% 3 30% 10
59 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 11 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 10
60 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
61 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 9 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 3 33.33% 9
62 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านโปง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 15 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 3 20% 15
65 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 19 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
67 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 12 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
68 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
70 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 9 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 3 33.33% 9
73 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
74 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านปลาดาว 15 3 20% 5 33.33% 6 40% 1 6.67% 15
76 โรงเรียนวัดท่าข้าม 15 3 20% 5 33.33% 6 40% 1 6.67% 15
77 โรงเรียนบ้านกาดฮาว 12 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
78 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 14 3 23.08% 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 13
79 โรงเรียนวัดปางเติม 11 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
80 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
81 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
82 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
83 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
85 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
86 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านหนองหาร 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
88 โรงเรียนวัดห้วยไร่ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านปง 8 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 4 50% 8
90 โรงเรียนบ้านช้างใน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านเมืองขอน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านปางไฮ 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
94 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 11 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
95 โรงเรียนบ้านห้วยบง 10 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
96 โรงเรียนบ้านหนองปิด 11 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
97 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านบวกจั่น 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านป่าบง 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
100 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 9 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
101 โรงเรียนประดู่วิทยา 8 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
102 โรงเรียนบ้านสันปง 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
103 โรงเรียนบ้านสันกลาง 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
104 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านแม่เลา 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
106 โรงเรียนวัดบ้านป้อก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
107 โรงเรียนวัดอมลอง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
108 โรงเรียนบ้านผาหมอน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนวัดทรายมูล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนต้นกล้า 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
112 โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านน้ำริน 10 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
114 โรงเรียนบ้านปางกว้าง 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
115 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 10 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 9
116 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
119 โรงเรียนบ้านแม่แสะ 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
120 โรงเรียนภูดินวิทยา 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
121 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านแม่แต 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านพระนอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 10 0 0% 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 9
127 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหมอ 7 0 0% 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 7
128 โรงเรียนวัดนาเม็ง 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
129 โรงเรียนพร้าวบูรพา 12 0 0% 2 16.67% 6 50% 4 33.33% 12
130 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 6 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
131 โรงเรียนวัดสันทรายมูล 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 6 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านกองแหะ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
134 โรงเรียนวัดหนองออน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
135 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
136 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
137 โรงเรียนบ้านนากู่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนวัดแม่เลย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนอนุบาลวีรยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
145 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านแม่แมม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์ โทร 089-2640-689
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]