หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2559 ณโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนบ้านปง โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก และสนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ม.1- ม.3 ชั้น 2 ห้อง ม.2 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคาร ม.1- ม.3 ชั้น 2 ห้อง ม.3 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ม.1- ม.3 ชั้น 2 ห้อง ม.1 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ป.4- ป.6 ชั้น 2 ห้อง ป.4 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านปง ิอาคาร ม.1-ม.3 ชั้น 2 ห้อง ม.1 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ม.1- ม.3 ชั้น 2 ห้อง ม.2 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ม.1- ม.3 ชั้น 2 ห้อง ม.3 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ป.4- ป.6 ชั้น 2 ห้อง ป.4 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ป.4- ป.6 ชั้น 2 ห้อง ป.5 และระเบียงหน้าห้อง 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคาร ป.4- ป.6 ชั้น 2 ห้อง ป.6และระเบียงหน้าห้อง 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ป.4- ป.6 ชั้น 2 ห้อง ป.5 , ป.6 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ม.1- ม.3 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ป.4- ป.6 ชั้น 1 ห้อง กสทช. และระเบียงหน้าห้อง 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคาร ป.4- ป.6 ชั้น 1 ห้อง ห้องคณิต และระเบียงหน้าห้อง 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคาร ป.4- ป.6 ชั้น 1 ห้อง ห้อง กสทช.และระเบียงหน้าห้อง 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์ โทร 089-2640-689
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]