หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2559 ณโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนบ้านปง โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก และสนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารสุริยะรังษี ชั้น 2 ห้อง เรียนร่วม 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารสุุริยะรังษี ชั้น 2 ห้อง ป.5 26 ก.ย. 2559 09.00-11.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารสุุริยะรังษี ชั้น 2 ห้อง ป.5 26 ก.ย. 2559 11.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารสุุริยะรังษี ชั้น 1 ห้อง ป.4 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารสุุริยะรังษี ชั้น 1 ห้อง ป.1-ป.2 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารสุุริยะรังษี ชั้น 1 ห้อง ป.1 26 ก.ย. 2559 13.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารสุุริยะรังษี ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการ 26 ก.ย. 2559 09.00 -10.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารสุุริยะรังษี ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการ 26 ก.ย. 2559 10.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา อาคารเอนกประสงค์ 26 ก.ย. 2559 09.00 -10.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา สุุริยะรังษี ชั้น 2 ห้อง ป.3 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา สุุริยะรังษี ชั้น 2 ห้อง ป.6 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา สุุริยะรังษี ชั้น 2 ห้อง ป.6 26 ก.ย. 2559 13.00-15.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา ห้องลูกเสือ 26 ก.ย. 2559 09.00 -15.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา ห้องสมุด 26 ก.ย. 2559 09.00 -15.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา ห้องสมุด 27 ก.ย. 2559 09.00 -15.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา ห้องประชุม 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา ห้องประชุม 26 ก.ย. 2559 13.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์ โทร 089-2640-689
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]