หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2559 ณโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนบ้านปง โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก และสนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ร.ร.บ้านปง สนามวอลเลย์บอล 26 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 26 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ป.1 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ป.1 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ป.3 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ป.2 26 ก.ย. 2559 09.00-15.00
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ป.2 27 ก.ย. 2559
27 ก.ย. 2559
09.00-15.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านปง อาคารห้องสมุด 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านปง อาคารห้องสมุด 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์ โทร 089-2640-689
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]