หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2559 ณโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนบ้านปง โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก และสนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ห้อง ป.4 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ห้อง ป.4 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ห้อง ป.4 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ห้อง ป.5 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ห้อง ป.5 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ห้อง ป.5 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารนรารัตน์ ห้อง ป.1 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารนรารัตน์ ห้อง ป.1 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารนรารัตน์ ห้อง อ.1 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารนรารัตน์ ห้อง ป.3 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารนรารัตน์ ห้อง ป.3 27 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ห้อง ป.6 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ห้อง ป.6 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารประชารัฐ ห้อง ป.6 27 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารนรารัตน์ ห้อง ป.2 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล อาคารนรารัตน์ ห้อง ป.2 27 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์ โทร 089-2640-689
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]