เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดป่าข่อยใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92.25 ทอง ชนะเลิศ
2 พุทธิโศภน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78.50 เงิน 5
6 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78.50 เงิน 5
7 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.75 เงิน 7
8 ทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72 เงิน 8
9 สวนเด็กสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 33.25 เข้าร่วม 9
10 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 พุทธิโศภน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79.10 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74.10 เงิน 4
5 วัดป่าตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73.80 เงิน 5
6 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72.50 เงิน 6
7 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72.20 เงิน 7
8 บ้านออนหลวย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72.10 เงิน 8
9 วัดดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71.10 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 คำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73 เงิน 4
5 บ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71 เงิน 5
6 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71 เงิน 5
7 บ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน 7
8 ดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง 8
9 บ้านออนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 9
10 วัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 181
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดป่าตาล สพป. เชียงใหม่ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านออนหลวย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดวังสิงห์คำ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 54.17 เข้าร่วม 4
5 วัดป่าแดด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 37.50 เข้าร่วม 5
6 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 33.33 เข้าร่วม 6
7 ชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 27.17 เข้าร่วม 7
8 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 20.83 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดป่าตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82.75 ทอง 4
5 บ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 62 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 703
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94.80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเจ็ดยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มาร์มาร่า แม่บัวคลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83.80 ทอง 4
5 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79.40 เงิน 5
6 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77.60 เงิน 6
7 วัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.60 เงิน 7
8 บ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74.80 เงิน 8
9 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71.60 เงิน 9
10 โกวิทธำรงเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67.40 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน 4
5 บ้านท่าหลุกสันทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง 5
6 วัดดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 62 ทองแดง 6
7 บ้านปางแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 4
5 พุทธิโศภน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง 5
6 เทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 6
7 วัดดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 7
8 แม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73 เงิน 8
9 ดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79.42 เงิน 4
5 วัดป่าแดด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.02 เงิน 5
6 บ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 49.01 เข้าร่วม 6
7 บ้านออนหลวย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 47.22 เข้าร่วม 7
8 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 29.28 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 คำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จิตราวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 4
5 ทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 62 ทองแดง 5
6 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. เชียงใหม่ เขต 1 61 ทองแดง 6
7 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 61 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 071
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 398
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 331
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เรยีนาเชลีวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสวนดอก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 341
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 330
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 325
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 702
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 97.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดร้องอ้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90.50 ทอง 4
5 บ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.80 ทอง 5
6 วัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79 เงิน 6
7 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75.20 เงิน 7
8 โกวิทธำรงเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73.80 เงิน 8
9 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67.60 ทองแดง 9
10 อนุบาลมยุรี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67.20 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 323
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 314
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 269
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เรยีนาเชลีวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92 ทอง 4
5 บ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79 เงิน 5
6 บ้านป่าขุย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 6
7 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. เชียงใหม่ เขต 1 69 ทองแดง 7
8 วัดสันมะฮกฟ้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67 ทองแดง 8
9 บ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 9
10 โป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 268
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 4
5 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 5
6 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72 เงิน 6
7 บ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง 7
8 แม่ตะไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 8
9 สวนเด็กสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64 ทองแดง 9
10 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โกวิทธำรงเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.75 ทอง 4
5 วัดขะจาว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 5
6 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77.75 เงิน 6
7 บ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77.50 เงิน 7
8 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 8
9 วัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 61.50 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุทธิโศภน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิมานเด็กเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 4
5 บ้านโป่งกุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 5
6 แม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 6
7 บ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73 เงิน 7
8 วัดดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72 เงิน 8
9 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64 ทองแดง 9
10 บ้านออนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 63 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 020
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ศิริมังคลาจารย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 4
5 วัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 5
6 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 6
7 บ้านแม่ดอกแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 7
8 โกวิทธำรงเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 8
9 บ้านแม่หวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 9
10 เชียงใหม่คริสเตียน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พุทธิโศภน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง 4
5 วัดดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67 ทองแดง 5
6 บ้านออนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 263
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 4
5 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 5
6 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 6
7 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64 ทองแดง 7
8 วัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 62 ทองแดง 8
9 เชียงใหม่คริสเตียน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 62 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 763
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72.50 เงิน 4
5 บ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67.50 ทองแดง 5
6 บ้านออนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67 ทองแดง 6
7 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 7
8 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 63.75 ทองแดง 8
9 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 58 เข้าร่วม 9
10 วัดทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 1 58 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 262
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 4
5 โกวิทธำรงเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 5
6 วัดสันกลางเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 6
7 ดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64 ทองแดง 7
8 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 63 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 734
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดป่าตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โกวิทธำรงเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านม่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.50 ทอง 4
5 เชียงใหม่คริสเตียน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.25 ทอง 5
6 บ้านแม่หวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน