สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงใหม่ 22 14 4 40 41 11 0 0 52
2 บ้านสันกำแพง 14 3 14 31 34 19 6 0 59
3 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 13 8 9 30 27 26 9 5 62
4 ชลประทานผาแตก 11 5 3 19 19 3 7 4 29
5 วัดช่างเคี่ยน 11 5 2 18 18 4 0 0 22
6 วัดดอนจั่น 9 1 2 12 13 4 4 0 21
7 บ้านร้องขี้เหล็ก 8 1 2 11 11 6 4 0 21
8 บ้านหนองโค้ง 7 5 5 17 21 10 5 2 36
9 พุทธิโศภน 6 8 4 18 14 7 2 0 23
10 วัดห้วยแก้ว 5 4 4 13 17 4 2 5 23
11 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 5 4 0 9 10 6 4 0 20
12 วัดป่าข่อยใต้ 5 2 1 8 9 4 0 1 13
13 บ้านโป่งน้อย 4 11 6 21 20 6 5 1 31
14 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 4 6 2 12 12 0 0 0 12
15 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 4 3 5 12 14 4 1 0 19
16 วัดสวนดอก 4 3 0 7 8 0 0 0 8
17 บ้านแม่หวาน 4 2 4 10 12 2 2 1 16
18 ท่าศาลา 4 0 1 5 6 2 1 0 9
19 วัดข่วงสิงห์ 4 0 0 4 5 0 0 0 5
20 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 3 5 7 15 14 6 2 2 22
21 บ้านตลาดขี้เหล็ก 3 2 3 8 6 4 1 0 11
22 วัดขะจาว 3 2 0 5 9 0 1 0 10
23 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 3 1 2 6 6 3 6 3 15
24 วัดเจ็ดยอด 3 0 1 4 5 0 0 0 5
25 ศรีเนห์รู 3 0 0 3 6 1 0 0 7
26 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 2 8 4 14 12 6 3 1 21
27 บ้านดอนปิน 2 7 7 16 13 9 2 1 24
28 แม่โป่งประชาสามัคคี 2 4 3 9 8 3 3 2 14
29 แม่คือวิทยา 2 3 3 8 10 9 2 2 21
30 วัดสันมะฮกฟ้า 2 3 1 6 8 0 1 0 9
31 วัดร้องอ้อ 2 3 1 6 7 2 0 0 9
32 วัดสันกลางเหนือ 2 2 2 6 6 1 1 0 8
33 วัดล้านตอง 2 2 2 6 5 4 4 0 13
34 วัดห้วยทราย 2 2 1 5 8 5 2 2 15
35 บ้านป่าเสร้า 2 2 0 4 6 4 2 2 12
36 สังวาลย์วิทยา 2 1 0 3 3 0 1 0 4
37 บ้านแม่จ้อง 2 0 1 3 3 0 0 0 3
38 วัดเสาหิน 2 0 1 3 2 1 0 0 3
39 วัดป่าตาล 2 0 0 2 3 0 0 0 3
40 ดาราวิทยาลัย 1 8 0 9 10 6 8 2 24
41 บ้านป่าไม้แดง 1 6 1 8 10 8 3 2 21
42 บ้านบวกค้าง 1 2 1 4 4 1 5 0 10
43 ทาเหนือวิทยา 1 2 0 3 4 6 2 3 12
44 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 2 0 3 2 5 2 0 9
45 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 1 1 8 10 12 4 4 0 20
46 บ้านแม่ปูคา 1 1 3 5 9 1 2 2 12
47 ศิริมังคลาจารย์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
48 วัดบ้านน้อย 1 1 0 2 2 2 0 0 4
49 วัดเปาสามขา 1 1 0 2 2 1 1 1 4
50 บ้านป่าขุย 1 1 0 2 2 1 0 0 3
51 วัดหนองป่าครั่ง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
52 วัดเมืองสาตร 1 0 0 1 3 2 0 0 5
53 บ้านเชิงดอยสุเทพ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 บ้านออนกลาง 1 0 0 1 1 1 5 0 7
56 สวนเด็กสันกำแพง 1 0 0 1 1 1 3 2 5
57 วัดสันโค้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 0 3 1 4 8 5 1 0 14
59 วัดวังสิงห์คำ 0 2 1 3 4 2 4 1 10
60 บ้านออนหลวย 0 2 0 2 3 5 0 3 8
61 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 0 1 2 3 6 6 3 1 15
62 วัดป่าตัน 0 1 2 3 6 1 0 0 7
63 บ้านป่าเหมือด 0 1 2 3 3 5 2 0 10
64 บ้านท่าหลุกสันทราย 0 1 1 2 2 0 2 0 4
65 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 0 1 1 2 1 1 0 0 2
66 บ้านป่าป้อง 0 1 1 2 0 2 2 0 4
67 บ้านบ่อหิน 0 1 0 1 3 2 0 1 5
68 บ้านม่วงโตน 0 1 0 1 2 3 0 0 5
69 เชียงใหม่คริสเตียน 0 0 2 2 3 4 5 2 12
70 เทพเสด็จวิทยา 0 0 2 2 3 4 1 2 8
71 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
72 วัดดอนชัย 0 0 2 2 2 3 4 0 9
73 บ้านปางแดง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
74 พิมานเด็กเชียงใหม่ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
75 บ้านปงป่าเอื้อง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
76 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
77 วัดบ้านโห้ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
78 วัดบ้านม่อน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
79 บ้านแม่ดอกแดง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
80 บ้านปางน้ำถุ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
81 บ้านโป่งกุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
82 มาร์มาร่า แม่บัวคลี่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
83 บ้านกอสะเลียม 0 0 0 0 0 2 1 1 3
84 วัดป่าแดด 0 0 0 0 0 2 0 1 2
85 บ้านแม่เหียะสามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
86 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
87 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
88 บ้านลวงเหนือ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
89 วัดทรายมูล 0 0 0 0 0 1 0 1 1
90 จิตราวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
91 เจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
92 แม่ตะไคร้ 0 0 0 0 0 0 3 1 3
93 บ้านสันทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
94 อนุบาลมยุรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
95 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 โป่งน้ำร้อนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 208 173 145 526 585 277 152 65 1,014