สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงใหม่ 22 14 4 40 41 11 0 0 52
2 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 13 8 9 30 27 26 9 5 62
3 บ้านสันกำแพง 13 2 11 26 27 17 4 0 48
4 ชลประทานผาแตก 11 5 3 19 19 3 7 4 29
5 วัดดอนจั่น 9 1 2 12 13 4 4 0 21
6 บ้านร้องขี้เหล็ก 8 1 2 11 11 6 4 0 21
7 บ้านหนองโค้ง 7 5 5 17 21 10 5 2 36
8 พุทธิโศภน 6 8 4 18 14 7 2 0 23
9 วัดช่างเคี่ยน 6 3 2 11 10 4 0 0 14
10 วัดห้วยแก้ว 5 4 4 13 17 4 2 5 23
11 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 5 4 0 9 10 6 4 0 20
12 บ้านโป่งน้อย 4 11 6 21 20 5 5 1 30
13 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 4 5 2 11 11 0 0 0 11
14 วัดสวนดอก 4 3 0 7 8 0 0 0 8
15 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 3 1 2 6 6 3 6 3 15
16 ท่าศาลา 3 0 0 3 3 1 0 0 4
17 วัดข่วงสิงห์ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
18 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 2 8 4 14 12 6 3 1 21
19 บ้านดอนปิน 2 7 7 16 13 9 2 1 24
20 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 2 5 7 14 11 6 2 2 19
21 แม่โป่งประชาสามัคคี 2 4 3 9 8 3 3 1 14
22 วัดสันกลางเหนือ 2 2 2 6 6 1 1 0 8
23 วัดล้านตอง 2 2 2 6 5 4 4 0 13
24 วัดห้วยทราย 2 2 1 5 7 5 2 2 14
25 วัดสันมะฮกฟ้า 2 2 1 5 7 0 1 0 8
26 บ้านป่าเสร้า 2 2 0 4 6 4 2 2 12
27 บ้านแม่หวาน 2 1 4 7 9 2 2 1 13
28 บ้านตลาดขี้เหล็ก 2 1 3 6 4 4 1 0 9
29 สังวาลย์วิทยา 2 1 0 3 3 0 1 0 4
30 บ้านแม่จ้อง 2 0 1 3 3 0 0 0 3
31 วัดป่าตาล 2 0 0 2 3 0 0 0 3
32 บ้านป่าไม้แดง 1 6 1 8 9 8 3 2 20
33 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1 2 2 5 7 1 1 0 9
34 แม่คือวิทยา 1 2 1 4 7 7 1 2 15
35 บ้านบวกค้าง 1 2 1 4 4 1 5 0 10
36 ทาเหนือวิทยา 1 2 0 3 4 6 2 3 12
37 วัดร้องอ้อ 1 2 0 3 4 1 0 0 5
38 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 2 0 3 2 5 2 0 9
39 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 1 1 8 10 12 4 4 0 20
40 บ้านแม่ปูคา 1 1 3 5 9 1 2 2 12
41 วัดบ้านน้อย 1 1 0 2 2 2 0 0 4
42 วัดเปาสามขา 1 1 0 2 2 1 1 1 4
43 บ้านป่าขุย 1 1 0 2 2 1 0 0 3
44 วัดป่าข่อยใต้ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
45 วัดหนองป่าครั่ง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
46 บ้านเชิงดอยสุเทพ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
47 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
48 บ้านออนกลาง 1 0 0 1 1 1 5 0 7
49 สวนเด็กสันกำแพง 1 0 0 1 1 1 3 2 5
50 วัดเมืองสาตร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
51 วัดสันโค้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 ดาราวิทยาลัย 0 5 0 5 6 5 8 2 19
53 วัดวังสิงห์คำ 0 2 1 3 4 2 4 1 10
54 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 0 2 1 3 3 4 1 0 8
55 บ้านออนหลวย 0 2 0 2 3 5 0 3 8
56 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 0 1 2 3 6 6 3 1 15
57 บ้านป่าเหมือด 0 1 2 3 3 5 2 0 10
58 วัดป่าตัน 0 1 1 2 3 1 0 0 4
59 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 0 1 1 2 1 1 0 0 2
60 บ้านป่าป้อง 0 1 1 2 0 2 2 0 4
61 บ้านม่วงโตน 0 1 0 1 2 3 0 0 5
62 ศิริมังคลาจารย์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
63 เชียงใหม่คริสเตียน 0 0 2 2 3 4 5 2 12
64 เทพเสด็จวิทยา 0 0 2 2 3 4 1 2 8
65 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
66 วัดดอนชัย 0 0 2 2 2 3 4 0 9
67 บ้านปางแดง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
68 พิมานเด็กเชียงใหม่ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
69 บ้านปงป่าเอื้อง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
70 วัดบ้านโห้ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
71 วัดเจ็ดยอด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
72 วัดเสาหิน 0 0 1 1 0 1 0 0 1
73 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
74 วัดบ้านม่อน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
75 บ้านแม่ดอกแดง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
76 บ้านปางน้ำถุ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
77 บ้านโป่งกุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
78 มาร์มาร่า แม่บัวคลี่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
79 วัดขะจาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
80 บ้านกอสะเลียม 0 0 0 0 0 2 1 1 3
81 บ้านแม่เหียะสามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
82 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
83 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
84 บ้านลวงเหนือ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
85 บ้านบ่อหิน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
86 วัดทรายมูล 0 0 0 0 0 1 0 1 1
87 วัดป่าแดด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
88 จิตราวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 เจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 แม่ตะไคร้ 0 0 0 0 0 0 3 1 3
91 บ้านท่าหลุกสันทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
92 บ้านสันทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
93 อนุบาลมยุรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
94 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 โป่งน้ำร้อนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 174 154 132 460 491 258 146 63 895