สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงใหม่ 41 11 0 0 52
2 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 27 26 9 5 62
3 บ้านสันกำแพง 27 17 4 0 48
4 บ้านหนองโค้ง 21 10 5 2 36
5 บ้านโป่งน้อย 20 5 5 1 30
6 ชลประทานผาแตก 19 3 7 4 29
7 วัดห้วยแก้ว 17 4 2 5 23
8 พุทธิโศภน 14 7 2 0 23
9 บ้านดอนปิน 13 9 2 1 24
10 วัดดอนจั่น 13 4 4 0 21
11 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 12 6 3 1 21
12 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 12 4 4 0 20
13 บ้านร้องขี้เหล็ก 11 6 4 0 21
14 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 11 6 2 2 19
15 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 11 0 0 0 11
16 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 10 6 4 0 20
17 วัดช่างเคี่ยน 10 4 0 0 14
18 บ้านป่าไม้แดง 9 8 3 2 20
19 บ้านแม่หวาน 9 2 2 1 13
20 บ้านแม่ปูคา 9 1 2 2 12
21 แม่โป่งประชาสามัคคี 8 3 3 1 14
22 วัดสวนดอก 8 0 0 0 8
23 แม่คือวิทยา 7 7 1 2 15
24 วัดห้วยทราย 7 5 2 2 14
25 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 7 1 1 0 9
26 วัดสันมะฮกฟ้า 7 0 1 0 8
27 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 6 6 3 1 15
28 ดาราวิทยาลัย 6 5 8 2 19
29 บ้านป่าเสร้า 6 4 2 2 12
30 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 6 3 6 3 15
31 วัดสันกลางเหนือ 6 1 1 0 8
32 วัดล้านตอง 5 4 4 0 13
33 ทาเหนือวิทยา 4 6 2 3 12
34 บ้านตลาดขี้เหล็ก 4 4 1 0 9
35 วัดวังสิงห์คำ 4 2 4 1 10
36 บ้านบวกค้าง 4 1 5 0 10
37 วัดร้องอ้อ 4 1 0 0 5
38 บ้านป่าเหมือด 3 5 2 0 10
39 บ้านออนหลวย 3 5 0 3 8
40 เชียงใหม่คริสเตียน 3 4 5 2 12
41 เทพเสด็จวิทยา 3 4 1 2 8
42 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 3 4 1 0 8
43 ท่าศาลา 3 1 0 0 4
44 วัดป่าตัน 3 1 0 0 4
45 สังวาลย์วิทยา 3 0 1 0 4
46 วัดข่วงสิงห์ 3 0 0 0 3
47 บ้านแม่จ้อง 3 0 0 0 3
48 วัดป่าตาล 3 0 0 0 3
49 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 3 0 0 0 3
50 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2 5 2 0 9
51 วัดดอนชัย 2 3 4 0 9
52 บ้านม่วงโตน 2 3 0 0 5
53 วัดบ้านน้อย 2 2 0 0 4
54 วัดเปาสามขา 2 1 1 1 4
55 วัดบ้านม่อน 2 1 1 0 4
56 บ้านปางแดง 2 1 0 1 3
57 บ้านป่าขุย 2 1 0 0 3
58 วัดป่าข่อยใต้ 2 1 0 0 3
59 พิมานเด็กเชียงใหม่ 2 0 0 1 2
60 วัดหนองป่าครั่ง 2 0 0 0 2
61 บ้านเชิงดอยสุเทพ 2 0 0 0 2
62 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 2 0 0 0 2
63 บ้านแม่ดอกแดง 1 2 0 0 3
64 บ้านออนกลาง 1 1 5 0 7
65 สวนเด็กสันกำแพง 1 1 3 2 5
66 วัดเมืองสาตร 1 1 0 0 2
67 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 1 0 0 2
68 บ้านปงป่าเอื้อง 1 1 0 0 2
69 บ้านปางน้ำถุ 1 1 0 0 2
70 วัดสันโค้ง 1 0 0 0 1
71 ศิริมังคลาจารย์ 1 0 0 0 1
72 วัดบ้านโห้ง 1 0 0 0 1
73 วัดเจ็ดยอด 1 0 0 0 1
74 บ้านโป่งกุ่ม 1 0 0 0 1
75 มาร์มาร่า แม่บัวคลี่ 1 0 0 0 1
76 วัดขะจาว 1 0 0 0 1
77 บ้านป่าป้อง 0 2 2 0 4
78 บ้านกอสะเลียม 0 2 1 1 3
79 บ้านแม่เหียะสามัคคี 0 2 0 0 2
80 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 0 1 2 1 3
81 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 0 1 1 0 2
82 บ้านลวงเหนือ 0 1 0 2 1
83 บ้านบ่อหิน 0 1 0 1 1
84 วัดทรายมูล 0 1 0 1 1
85 วัดป่าแดด 0 1 0 1 1
86 วัดเสาหิน 0 1 0 0 1
87 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 0 1 0 0 1
88 จิตราวิทยา 0 1 0 0 1
89 เจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 0 1 0 0 1
90 แม่ตะไคร้ 0 0 3 1 3
91 บ้านท่าหลุกสันทราย 0 0 1 0 1
92 บ้านสันทราย 0 0 1 0 1
93 อนุบาลมยุรี 0 0 1 0 1
94 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 0 0 0 0 0
95 โป่งน้ำร้อนวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 491 258 146 63 958