หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 52 41 78.85% 11 21.15% 0 0% 0 0% 52
2 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 60 34 57.63% 19 32.2% 6 10.17% 0 0% 59
3 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 75 27 40.3% 26 38.81% 9 13.43% 5 7.46% 67
4 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 40 21 55.26% 10 26.32% 5 13.16% 2 5.26% 38
5 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 33 20 62.5% 6 18.75% 5 15.63% 1 3.13% 32
6 โรงเรียนชลประทานผาแตก 33 19 57.58% 3 9.09% 7 21.21% 4 12.12% 33
7 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 25 18 81.82% 4 18.18% 0 0% 0 0% 22
8 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 28 17 60.71% 4 14.29% 2 7.14% 5 17.86% 28
9 โรงเรียนพุทธิโศภน 23 14 60.87% 7 30.43% 2 8.7% 0 0% 23
10 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 26 14 58.33% 6 25% 2 8.33% 2 8.33% 24
11 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 19 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
12 โรงเรียนบ้านดอนปิน 26 13 52% 9 36% 2 8% 1 4% 25
13 โรงเรียนวัดดอนจั่น 21 13 61.9% 4 19.05% 4 19.05% 0 0% 21
14 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 22 12 54.55% 6 27.27% 3 13.64% 1 4.55% 22
15 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 22 12 60% 4 20% 4 20% 0 0% 20
16 โรงเรียนบ้านแม่หวาน 19 12 70.59% 2 11.76% 2 11.76% 1 5.88% 17
17 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 13 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
18 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 21 11 52.38% 6 28.57% 4 19.05% 0 0% 21
19 โรงเรียนแม่คือวิทยา 25 10 43.48% 9 39.13% 2 8.7% 2 8.7% 23
20 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 27 10 43.48% 8 34.78% 3 13.04% 2 8.7% 23
21 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 26 10 38.46% 6 23.08% 8 30.77% 2 7.69% 26
22 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 22 10 50% 6 30% 4 20% 0 0% 20
23 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
24 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 16 9 64.29% 1 7.14% 2 14.29% 2 14.29% 14
25 โรงเรียนวัดขะจาว 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
26 โรงเรียนวัดห้วยทราย 19 8 47.06% 5 29.41% 2 11.76% 2 11.76% 17
27 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 14 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
28 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 20 8 50% 3 18.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
29 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
30 โรงเรียนวัดสวนดอก 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
32 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 16 6 37.5% 6 37.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
33 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 24 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
34 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
35 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 18 6 33.33% 3 16.67% 6 33.33% 3 16.67% 18
36 โรงเรียนท่าศาลา 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
37 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
38 โรงเรียนวัดป่าตัน 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนศรีเนห์รู 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนวัดล้านตอง 13 5 38.46% 4 30.77% 4 30.77% 0 0% 13
41 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 18 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 3 20% 15
44 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 11 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 10 4 40% 1 10% 5 50% 0 0% 10
46 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
47 โรงเรียนบ้านออนหลวย 13 3 27.27% 5 45.45% 0 0% 3 27.27% 11
48 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 14 3 21.43% 4 28.57% 5 35.71% 2 14.29% 14
49 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 11 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
50 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 8 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
51 โรงเรียนวัดเมืองสาตร 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
53 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนวัดป่าตาล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 9 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
58 โรงเรียนวัดดอนชัย 9 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
59 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนวัดเปาสามขา 8 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
62 โรงเรียนวัดบ้านม่อน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านปางแดง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
64 โรงเรียนบ้านป่าขุย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนวัดเสาหิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
67 โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
68 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านออนกลาง 8 1 14.29% 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 7
73 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 7 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
74 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนมาร์มาร่า แม่บัวคลี่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนวัดสันโค้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านป่าป้อง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
84 โรงเรียนวัดป่าแดด 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
85 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
87 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
89 โรงเรียนวัดทรายมูล 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
90 โรงเรียนจิตราวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนแม่ตะไคร้ 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
93 โรงเรียนบ้านสันทราย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
94 โรงเรียนอนุบาลมยุรี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
96 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
97 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง 083-1547465 E-mail: nattapong_com@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]