หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สังกัด สพป.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 13 อุตสาหกรรม ชั้น 4 ห้อง 1342 14 ธ.ค. 2559 09.00-16.00
-
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 13 อุตสาหกรรม ชั้น 4 ห้อง 1344 14 ธ.ค. 2559 09.00-16.00
-
3 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 12 เซรามิก ชั้น 2 ห้อง 1221 16 ธ.ค. 2559 09.00-16.00
-
4 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 13 อุตสาหกรรม ชั้น 4 ห้อง 1343 14 ธ.ค. 2559 09.00-16.00
-
5 057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 12 เซรามิก ชั้น 2 ห้อง 1222 16 ธ.ค. 2559 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]