หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สังกัด สพป.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 42 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 15 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 42 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 42 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 42 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 15 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 8 ห้อง ประชุมธัญรัตน 15 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 8 ห้อง ประชุมธัญรัตน 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 ห้อง ประชุมธัญกร 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 ห้อง ประชุมธัญกร 15 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคารอาลัมพาง ชั้น 2 ห้อง ประชุมพุทธรักษา 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคารอาลัมพาง ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดีและเฟื้องฟ้า 14 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]