หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สังกัด สพป.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 7 ครุศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 722 14 ธ.ค. 2559 08.00-เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 7 ครุศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 736 14 ธ.ค. 2559 08.00-เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 7 ครุศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 741 14 ธ.ค. 2559 08.00-เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 1 ครุศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 143-144 13 ธ.ค. 2559 08.00-เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 1 ครุศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 145-146 13 ธ.ค. 2559 08.00-เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 1 ครุศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 145-146 14 ธ.ค. 2559 08.00-เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 1 ครุศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 147 13 ธ.ค. 2559 08.00-เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 1 ครุศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 147 14 ธ.ค. 2559 08.00-เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ลานเนรมิต ข้างห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 14 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 22

15 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 23 - 44
08.00-เป็นต้นไป
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) หอประชุมสัตบงกช 15 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 22

16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 23 - 44
08.00-เป็นต้นไป
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 7 ครุศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 722 15 ธ.ค. 2559 08.00-เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 7 ครุศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 736 15 ธ.ค. 2559 08.00-เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 7 ครุศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 741 15 ธ.ค. 2559 08.00-เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 1 ครุศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 143-144 14 ธ.ค. 2559 08.00-เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 1 ครุศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 145-146 15 ธ.ค. 2559 08.00-เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 7 ครุศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 741-742 16 ธ.ค. 2559 08.00-เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 1 ครุศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 143-144 15 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 22

16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 23 - 44
08.00-เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 7 ครุศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 744-745 15 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 22

16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 23 - 44
08.00-เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]