หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สังกัด สพป.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 45 ชั้น 4 14 ธ.ค. 2559 08.30-16.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 45 ชั้น 4 15 ธ.ค. 2559 08.30-16.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 341-344 14 ธ.ค. 2559 08.30-เป็นต้นไป
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 341-344 15 ธ.ค. 2559 08.30-เป็นต้นไป
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลานกิจกรรม อาคาร 14 14 ธ.ค. 2559 08.30-เป็นต้นไป -
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลานกิจกรรม อาคาร 14 15 ธ.ค. 2559 08.30-เป็นต้นไป -
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาลัมพาง ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมพุทธรักษา 14 ธ.ค. 2559 08.30-เป็นต้นไป
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาลัมพาง ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมพุทธรักษา 15 ธ.ค. 2559 08.30-เป็นต้นไป
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลานกิจกรรม อาคาร 14 14 ธ.ค. 2559 08.30-เป็นต้นไป
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลานกิจกรรม อาคาร 14 15 ธ.ค. 2559 08.30-เป็นต้นไป -
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 45 ชั้น 5 13 ธ.ค. 2559 08.30-16.00
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โรงยิมเนเซียม ชั้น 2 13 ธ.ค. 2559 08.30-เป็นต้นไป
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โรงยิมเนเซียม ชั้น 2 14 ธ.ค. 2559 08.30-เป็นต้นไป
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โรงยิมเนเซียม ชั้น 2 15 ธ.ค. 2559 08.30-เป็นต้นไป
-
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โรงยิมเนเซียม ชั้น 2 16 ธ.ค. 2559 08.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]