หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สังกัด สพป.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำปางฯ เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 และ ป.3/4 15 ธ.ค. 2559 09.00-11.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำปางฯ เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.3/5 และ ป.3/6 15 ธ.ค. 2559 09.00-11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำปางฯ เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.3/5 และ ป.3/6 16 ธ.ค. 2559 09.00-11.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำปางฯ ห้องประชุมนรนันทชัยชวลิต ห้อง หอประชุมใหญ่ 15 ธ.ค. 2559 08.00-18.30
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำปางฯ ห้องประชุมนรนันทชัยชวลิต ห้อง หอประชุมใหญ่ 16 ธ.ค. 2559 08.00-18.30
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำปางฯ เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.4/Math1-2,ป.4/Sci1, ป.4/1-3,ห้องสภานักเรียน 15 ธ.ค. 2559 08.00-18.30
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำปางฯ เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.4/Math1-2,ป.4/Sci1, ป.4/1-3,ห้องสภานักเรียน 16 ธ.ค. 2559 08.00-18.30
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำปางฯ 60 ปี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 ธ.ค. 2559 08.30-16.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำปางฯ 60 ปี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 ธ.ค. 2559 08.30-16.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำปางฯ เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมบุรีรัตน์ 15 ธ.ค. 2559 09.00-11.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำปางฯ ห้องประชุมเล็ก ห้อง ห้องประชุมพระเพชรคีรี 15 ธ.ค. 2559 09.00-11.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำปางฯ ห้องประชุมเล็ก ห้อง ห้องประชุมพระเพชรคีรี 16 ธ.ค. 2559 09.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]