หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 70 170 114
2 002 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 69 189 106
3 003 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 72 156 109
4 004 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 44 99 68
5 005 โรงเรียนสหคริสเตียน 48 65 53
รวม 303 679 450
1129

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวสันต์ บุญประกอบ โทร.- ID-Line 0871861903 E-mail : wboys0276@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]