หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-utt2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต39(อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 2)
ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
วันที่ 10 และ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 2.  324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
3. 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 4. 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
5. 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 6. 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
7.  632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 8.  633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
9. 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 10. 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
11. 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 12. 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
13. 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 14. 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
15. 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 16. 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
17. 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 18. 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
19. 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 20. 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวสันต์ บุญประกอบ โทร.- ID-Line 0871861903 E-mail : wboys0276@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]