หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-utt2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต39(อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 2)
ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
วันที่ 10 และ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

013 หุ่นยนต์

1.  682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 2.  683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
3. 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 4. 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
5.  163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 6.  166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
7. 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 8. 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวสันต์ บุญประกอบ โทร.- ID-Line 0871861903 E-mail : wboys0276@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]