หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 48 88 58
2 003 โรงเรียนดาราพิทยาคม 13 21 14
3 002 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 36 61 51
4 004 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 54 129 92
5 006 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 55 121 79
6 007 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 26 49 39
7 009 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 71 124 98
8 010 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 36 73 53
9 011 โรงเรียนพิชัย 87 198 133
10 013 โรงเรียนลับแลพิทยาคม 29 85 39
11 014 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 39 62 54
12 017 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 110 228 163
13 018 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 121 311 191
14 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 66 148 93
15 016 โรงเรียนแสนตอวิทยา 21 29 23
16 012 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 30 51 35
17 001 โรงเรียนเจริญวิทยา 56 165 96
18 019 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 36 89 56
รวม 934 2032 1367
3399

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูดิเรก ดาสี Tel:0897033721 E-mail:ddirek@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]