หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 121 108 92.31% 6 5.13% 3 2.56% 0 0% 117
2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 110 91 91.92% 5 5.05% 1 1.01% 2 2.02% 99
3 โรงเรียนพิชัย 87 60 75.95% 12 15.19% 7 8.86% 0 0% 79
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 66 37 61.67% 12 20% 10 16.67% 1 1.67% 60
5 โรงเรียนเจริญวิทยา 56 36 64.29% 9 16.07% 11 19.64% 0 0% 56
6 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 54 34 64.15% 13 24.53% 5 9.43% 1 1.89% 53
7 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 71 32 54.24% 11 18.64% 13 22.03% 3 5.08% 59
8 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 55 32 60.38% 9 16.98% 10 18.87% 2 3.77% 53
9 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 48 28 59.57% 10 21.28% 9 19.15% 0 0% 47
10 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 36 25 69.44% 4 11.11% 7 19.44% 0 0% 36
11 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 36 20 62.5% 5 15.63% 6 18.75% 1 3.13% 32
12 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 39 16 43.24% 12 32.43% 8 21.62% 1 2.7% 37
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 36 15 46.88% 9 28.13% 7 21.88% 1 3.13% 32
14 โรงเรียนลับแลพิทยาคม 29 13 54.17% 8 33.33% 2 8.33% 1 4.17% 24
15 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 30 12 48% 6 24% 7 28% 0 0% 25
16 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 26 9 36% 10 40% 5 20% 1 4% 25
17 โรงเรียนแสนตอวิทยา 21 7 36.84% 7 36.84% 5 26.32% 0 0% 19
18 โรงเรียนดาราพิทยาคม 13 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูดิเรก ดาสี Tel:0897033721 E-mail:ddirek@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]