หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กลุ่มอุตรดิตถ์ 1 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 ,14,15,17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ห้อง Digital Theater ชั้น 1 5 พ.ย. 2559 9.00-10.00 ลงทะเบียน 8.00-9.00 น ห้องเก็บตัว ห้องเกษตร
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ห้อง Digital Theater ชั้น 1 5 พ.ย. 2559 10.00-11.00 ลงทะเบียน 8.00-9.00 น ห้องเก็บตัว ห้องเกษตร
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 5 พ.ย. 2559 9.30-10.00 ลงทะเบียน 8.30-9.30 ห้องเก็บตัว 423
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 5 พ.ย. 2559 9.30-10.00 ลงทะเบียน 8.30-9.30 ห้องเก็บตัว 424
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 5 พ.ย. 2559 9.00-9.45 ลงทะเบียน 8.00-9.00 ห้องเก็บตัว 415
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 5 พ.ย. 2559 9.30-10.15 ลงทะเบียน 8.00-9.00 ห้องเก็บตัว 411
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ห้อง Digital Theater ชั้น 1 5 พ.ย. 2559 11.00-11.45 เวลารายงานตัว 08.00-9.00 ห้องเก็บตัว ห้องเกษตร
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ห้อง Digital Theater ชั้น 1 5 พ.ย. 2559 11.45-12.30 เวลารายงานตัว 08.00-9.00 ห้องเก็บตัว ห้องเกษตร
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 5 พ.ย. 2559 10.00-10.30 ลงทะเบียน 8.30-9.30 ห้องเก็บตัว 423
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 5 พ.ย. 2559 10.30-11.00 ลงทะเบียน 8.30-9.30 ห้องเก็บตัว 424
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 5 พ.ย. 2559 9.45-10.30 ลงทะเบียน 8.00-9.00 ห้องเก็บตัว 415
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 5 พ.ย. 2559 10.15-11.00 ลงทะเบียน 8.00-9.00 ห้องเก็บตัว 411
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชื่นจิตดรุณี 17 พ.ย. 2559 10.40-12.00 ห้องเก็บตัว 416
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชื่นจิตดรุณี 17 พ.ย. 2559 10.00-10.40 ห้องเก็บตัว 416
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชื่นจิตดรุณี 17 พ.ย. 2559 9.20-10.00 ห้องเก็บตัว ชื่นจิตดรุณี
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชื่นจิตดรุณี 17 พ.ย. 2559 9.00-9.20 ห้องเก็บตัว ชื่นจิตดรุณี
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ห้อง Digital Theater ชั้น 1 5 พ.ย. 2559 13.30-14.30 ลงทะเบียน 12.30-13.30 ห้องเก็บตัว ห้องเกษตร
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 5 พ.ย. 2559 11.00-12.00 ลงทะเบียน 8.30-9.00 ห้องเก็บตัว 424
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 5 พ.ย. 2559 10.30-11.15 ลงทะเบียน 8.00-9.00 ห้องเก็บตัว 415
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 5 พ.ย. 2559 11.00-11.45 ลงทะเบียน 8.00-9.00 ห้องเก็บตัว 411


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูดิเรก ดาสี Tel:0897033721 E-mail:ddirek@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]