หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กลุ่มอุตรดิตถ์ 1 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 ,14,15,17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ห้อง Digital Theater หน้าอาคาร 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้น 1 ห้อง ห้อง Digital Theater 14 พ.ย. 2559 08.30 น. - 12.00 น.
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ห้อง Digital Theater หน้าอาคาร 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้น 1 ห้อง Digital Theater 14 พ.ย. 2559 13.00 น. - 16.00 น.
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ห้อง 536 อาคาร 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้น 3 ห้อง 536 6 พ.ย. 2559 08.30 น. - 12.00 น.
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ห้อง 536 อาคาร 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้น 3 ห้อง 536 6 พ.ย. 2559 13.00 น. - 16.00 น.
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ห้อง E - CLASS ROOM อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง E-CLASS ROOM 6 พ.ย. 2559 08.30 น. - 12.00 น.
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ห้อง E - CLASS ROOM อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง E-CLASS ROOM 6 พ.ย. 2559 08.30 น. - 12.00 น.
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้น 2 ห้อง หอประชุมจันนารี 14 พ.ย. 2559 08.30 น. - 12.00 น.
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้น 2 ห้อง หอประชุมจันนารี 14 พ.ย. 2559 13.00 น. - 16.00 น.
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ห้อง 521 อาคาร 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้น 2 ห้อง 521 6 พ.ย. 2559 08.30 น. - 12.00 น.
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ห้อง 521 อาคาร 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้น 2 ห้อง 521 6 พ.ย. 2559 13.00 น. - 16.00 น.
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ศาลาธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้น 1 ห้อง ศาลาธรรม 6 พ.ย. 2559 08.30 น. - 12.00 น.
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ศาลาธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้น 1 ห้อง ศาลาธรรม 6 พ.ย. 2559 13.00 น. - 16.00 น.
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ห้อง 531 อาคาร 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้น 3 ห้อง 531 6 พ.ย. 2559 08.30 น. - 12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูดิเรก ดาสี Tel:0897033721 E-mail:ddirek@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]