หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สนามหน้าห้องสมุด 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 - 09.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สนามหน้าห้องสมุด 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ห้องสมุด 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ห้องสมุด 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.30 - 13.00 น.
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ห้องสมุุด
-
09.00 น. - 16.30 น. รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.30 น. ชี้แจงรายละเอียดและจับหมายเลขลำดับการแข่งขัน เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 และ 3 ห้อง 323,324,333,334 7 ต.ค. 2559 09.00-15.00 รายงานตัว 08.30 - 09.00 น.
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 และ 3 ห้อง 323,324,333,334 7 ต.ค. 2559 09.00-15.00 รายงานตัว 08.30 - 09.00 น.
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ห้องสมุด 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 - 09.00 น.
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ห้องสมุด 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 - 09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]