แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันภาษาไทย
แจ้งถึงการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บทนิราศพระบาท
อ่านถึง  ...  สุครีพกุมขรรค์เงื้อในเครือวง

บทนิราศพระบาท
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 15:26 น.