แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์
แจ้งการแต่งกายของกิจกรรมนาฏศิลป์
  • กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์         แต่งกาย
  • กิจกรรมตลก                                  แต่งกาย
** การแสดงชุดอื่น ไม่ต้องแต่งกาย  ให้ใส่เสื้อนักเรียนนุ่งโจงกระเบน
   
วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 16:01 น.