แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
1.ไม่อนุญาตให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันนำอุปกรณ์ หูฟัง ไมโครโฟน ฯลฯ เข้าห้องแข่งขันเด็ดขาด ทางกรรมการจะเตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมด
2.นำแผ่นโปรแกรมที่เตรียมมา ให้กรรมการตรวจสอบก่อนติดตั้ง และเมื่อติดตั้งเสร็จนำแผ่นโปรแกรมส่งกรรมการทันที
3.ผลงานที่นักเรียนร่วมแข่งขันทางคณะกรรมการดำเนินงานจะทำการอัพขึ้นเว็บให้ ไม่อนุญาตให้ครูผู้สอนเข้าห้องเพื่อทำการcopy
วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 15:48 น.