แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
แจ้งสเปคคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 คลิกที่นี่
วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 15:16 น.