หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 022 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 35 66 45
2 005 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 47 92 68
3 006 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 50 134 83
4 007 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 59 148 85
5 008 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 35 62 52
6 009 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 73 228 129
7 002 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 44 82 47
8 003 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 68 164 91
9 010 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 76 213 112
10 017 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 121 367 210
11 021 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 57 165 103
12 012 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 56 83 70
13 013 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 69 145 85
14 014 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 45 83 52
15 015 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 90 226 125
16 004 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 16 29 23
17 011 โรงเรียนภัทรวิทยา 37 112 52
18 016 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 43 98 57
19 019 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 15 26 19
20 020 โรงเรียนอิสลามศึกษา 9 17 10
21 001 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 50 131 78
22 018 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 8 13 11
รวม 1103 2684 1607
4291

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]