หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 121 96 85.71% 10 8.93% 5 4.46% 1 0.89% 112
2 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 90 50 67.57% 12 16.22% 11 14.86% 1 1.35% 74
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 73 47 65.28% 16 22.22% 6 8.33% 3 4.17% 72
4 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 76 44 63.77% 19 27.54% 4 5.8% 2 2.9% 69
5 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 68 44 70.97% 11 17.74% 4 6.45% 3 4.84% 62
6 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 57 41 74.55% 8 14.55% 3 5.45% 3 5.45% 55
7 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 59 36 61.02% 12 20.34% 5 8.47% 6 10.17% 59
8 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 50 34 69.39% 5 10.2% 9 18.37% 1 2.04% 49
9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 50 29 59.18% 6 12.24% 10 20.41% 4 8.16% 49
10 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 43 27 62.79% 9 20.93% 5 11.63% 2 4.65% 43
11 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 69 24 42.86% 19 33.93% 9 16.07% 4 7.14% 56
12 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 45 24 58.54% 10 24.39% 4 9.76% 3 7.32% 41
13 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 35 23 79.31% 5 17.24% 1 3.45% 0 0% 29
14 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 56 21 50% 14 33.33% 5 11.9% 2 4.76% 42
15 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 44 19 48.72% 9 23.08% 6 15.38% 5 12.82% 39
16 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 47 18 40.91% 16 36.36% 6 13.64% 4 9.09% 44
17 โรงเรียนภัทรวิทยา 37 16 45.71% 10 28.57% 7 20% 2 5.71% 35
18 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 35 14 43.75% 8 25% 8 25% 2 6.25% 32
19 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 15 6 42.86% 3 21.43% 4 28.57% 1 7.14% 14
20 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 16 5 33.33% 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 15
21 โรงเรียนอิสลามศึกษา 9 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
22 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 8 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]