หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00 .
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 1/2 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 1/3 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 2/1 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 2/2 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร2 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร2 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หน้าห้องประชาสัมพันธ์ 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร2 ห้อง 3/1 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร2 ห้อง 3/2 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร2 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร2 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]