หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 1 ต.ค. 2559 08.00-14.00 ลงโปรแกรม 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มแข่งขัน
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 2 ต.ค. 2559 08.00-12.00 ลงโปรแกรม 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มแข่งขัน
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 2 ต.ค. 2559 13.00-17.00 ลงโปรแกรม 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มแข่งขัน
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 2 ต.ค. 2559 08.00-14.00 ลงโปรแกรม 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มแข่งขัน
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 2 ต.ค. 2559 08.00-14.00 ลงโปรแกรม 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มแข่งขัน
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 1 ต.ค. 2559 08.00-12.00 ลงโปรแกรม 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มแข่งขัน
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 1 ต.ค. 2559 13.00-16.00 -
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 1 ต.ค. 2559 08.00-12.00 ลงโปรแกรม 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มแข่งขัน
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 1 ต.ค. 2559 13.00-17.00 ลงโปรแกรม 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มแข่งขัน
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 2 ต.ค. 2559 08.00-14.00 ลงโปรแกรม 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มแข่งขัน
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 1 ต.ค. 2559 13.00-17.00 ลงโปรแกรม 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มแข่งขัน
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 2 ต.ค. 2559 09.00 วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 1 ต.ค. 2559 09.00 วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 2 ต.ค. 2559 08.00-14.00 ลงโปรแกรม 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]