หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สนามฟุตบอล 2 ต.ค. 2559 9.00 - 12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สนามฟุตบอล 2 ต.ค. 2559 13.00 - 14.30 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตึก 6 ชั้น 1 ห้อง 611 2 ต.ค. 2559 09.00 - 10.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ห้องเกียรติยศ 2 ต.ค. 2559 09.00 น. - 10.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.30 น.
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ห้องเกียรติยศ 2 ต.ค. 2559 11.00 น. - 12.00 รายงานตัวเวลา 10.00 น.- 10.30 น.
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตึกสังคมฯ ชั้น 1 ห้อง 201 และ 202 2 ต.ค. 2559 09.00 - 15.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตึกสังคมฯ ชั้น 1 ห้อง 204 และ 205 2 ต.ค. 2559 09.00 - 15.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตึกสีชมพู ชั้น 2 ห้อง 311 2 ต.ค. 2559 9.00 - 12.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตึกสีชมพู ชั้น 2 ห้อง 312 2 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00 น. รายงานตัว 12.00 - 12.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]