ผู้ดูแลฯทุกโรงเรียน โปรดแก้ไขรหัสผ่านในการเข้าระบบโรงเรียน
ขณะนี้ผู้ดูแลระบบได้ปิดระบบ tak1 เพื่อให้ทุกโรงเรียนแก้ไขรหัสผ่าน ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ รวมทั้งสามารถเพิ่มหรือยกเลิกการแข่งขันได้ตลอดเวลา ซึ่งหมดเขต วันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 23.59 น. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ สพม.38 กลุ่มตาก1 ที่มา :  http://tps.comsci.info
วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 12:49 น.