เรื่องส่งแบบฟอร์มส่งรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ และปิดระบบลงทะเบียนรายการฯ 2559
---> เรื่องที่ 1 ทุกโรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ทาง E-mail : kakari_kae@hotmail.com (อีเมลของเจ้าหน้าที่  ห้องวิชาการ ร.ร.ตากพิทยาคม) ภายในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.  ดาวน์โหลดที่นี่  http://tps.comsci.info/tps-1-2559/art66-2559/papers/lists/  
---> เรื่อง 2 ระบบ สพม.38 หรือ tak1 จะปิดระบบลงทะเบียนรายการแข่งขันของแต่ละโรงเรียน  ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 23.59 น. อ้างอิงกำหนดการต่างๆ ที่นี่  http://north66.sillapa.net/sm-tak1/
วันศุกร์ ที่ 02 กันยายน 2559 เวลา 22:14 น.