อบรมผู้ดูแลเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพม.38 กลุ่มตาก1
ในการประชุมและอบรมผู้ดูแลเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.38 กลุ่มตาก1 ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เรียนเชิญตัวแทนแต่ละโรงเรียน ในเขต สพม.38 จ.ตาก กลุ่ม1 รวมทั้งตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนตากพิทยาคม เข้าร่วมประชุมและอบรมฯ ในวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ อาคารวิทยาศาตร์ ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์2 โรงเรียนตากพิทยาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 01 กันยายน 2559 เวลา 13:05 น.