หลักฐานในการรายงานตัวก่อนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคเหนือ ณ จ.ลำปาง
หลักฐานในการรายงานตัวก่อนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคเหนือ ณ  จ.ลำปาง  ต้องยื่น ณ จุดการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาทีก่อนกำหนดการแข่งขันจริง  ครูและนักเรียนฯเตรียมหลักฐานดังนี้   1.บัตรประจำตัวประชาชน  2. บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปภาพ ซึ่งต้องพิมพ์ออกจากระบบฯ ภาคเหนือเท่านั้น  3. หลักฐานหรือเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งบางรายการจะประกาศบนเว็บไซต์นี้ล่วงหน้าที่นี่   http://north66.sillapa.net/sm-center  และที่นี่     http://north66.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 18:56 น.