เพิ่มรูปภาพในบัตรประจำตัวฯพร้อมพิมพ์แจกและเพิ่มข้อมูลโทรศัพท์และอีเมล ในระบบโรงเรียนของระดับภาคเหนือ
สิ่งที่ Admin ทุกโรงเรียนต้องดำเนินการในช่วงก่อนไปแข่งขัน ในระบบโรงเรียน ของงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคเหนือ คือ 1. เพิ่มรูปภาพใน*บัตรประจำตัวฯและพิมพ์แจก 2.เพิ่มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และอีเมลของครูผู้ควบคุมทีมทุกท่านทุกรายการ 3. ให้ครูผู้ควบคุมทีม ติดตามประกาศเพิ่มเติมอื่นๆ  ที่มา : http://north66.sillapa.net/sm-center/ *หมายเหตุ หากไม่มีบัตรประจำตัว(นักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม ) จะไม่ได้รับสิทธื์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน --> เข้าระบบโรงเรียนระดับภาคเหนือที่นี่  http://north66.sillapa.net/sm-tak1/?name=school_manager
วันพฤหัสบดี ที่ 08 ธันวาคม 2559 เวลา 07:06 น.