แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-25 พ.ย. 2559
ประกาศแจ้ง*เพิ่มแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-25 พ.ย. 2559 โดยใช้ Username และรหัสผ่านของระบบโรงเรียนเดิมในระดับเขตฯ มาใช้ในระดับภาคเหนือ (ซึ่งขณะนี้ระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ทุกโรงเรียนทุกจังหวัดล็อคหมดแล้ว)  ดังนั้นให้ Admin ทุกท่านเข้าระบบโรงเรียนในระดับภาคเหนือ จ.ลำปาง สำหรับแบบฟอร์มแก้ไขเปลี่ยนตัวจะอยู่ทีลิงก์นี้เช่นกัน http://north66.sillapa.net/sm-center/ ดูคู่มือการ*เพิ่มแก้ไขเปลี่ยนตัวที่เว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม ที่นี่ http://tps.comsci.info  หมายเหตุ *การเพิ่ม หมายถึงกรณีจำนวนคนไม่ครบตามเกณฑ์ ที่ สพฐ. กำหนด และมีสิทธิ์เพิ่มได้จนกว่าจะครบตามเกณฑ์ สำหรับแบบฟอร์มเปลี่ยนตัวระดับภาคเหนือ  ดาวน์โหลดที่ประกาศด้านบนเรื่องการเปลี่ยนตัวของลิงก์นี้ http://north66.sillapa.net/sm-center/ 
วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20:01 น.