แจ้งเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ สพม.38 จ.ตาก กลุ่ม 1 ครั้งที่ 66 ปี 2559
ประกาศขณะนี้ฝ่ายบริหาร ได้อนุมัติฯแล้วและ Admin ได้เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ สพม.38 จ.ตาก กลุ่ม 1 ครั้งที่ 66 ปี 2559 แล้ว ณ วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ที่นี่  http://north66.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=category_show_cer    สำหรับเกียรติบัตรของกรรมการทางส่วนกลางจะจัดพิมพ์ส่งไปยังที่อยู่ใน รร. ของท่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 00:45 น.