สรุปตัวแทนแข่งขันระดับเขตฯ สพ
สรุปตัวแทนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตฯ สพม.38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 มีตัวแทนแข่งขันฯจำนวน 158 รายการจากทั้งหมด 215 รายการ  ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุดที่นี่   http://tps.comsci.info/art66-2559/summary 
(สำหรับสรุปแต่ละโรงเรียน และแต่ละหมวดหมู่ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฯ)  อ้างอิงสรุปฯจากเว็บไซต์โรงเรียนตากพิทยาคม  www.tps.ac.th
วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 20:40 น.