ประกาศจากคณะกรรมการเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและบินไกล (จุดแข่งขันโรงเรียนตากพิทยาคม)
ตามที่ประชุมคณะกรรมการเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและบินไกล (จุดแข่งขันโรงเรียนตากพิทยาคม) ได้กำหนดให้ทุกทีมที่เข้าแข่งขันส่งเอกสารดังต่อไปนี้
1. แบบร่างเครื่องบินพลังยางที่ประดิษฐ์ขึ้น (ตามเกณฑ์ สพฐ. กำหนด) วาดในกระดาษขนาด A3 
2. ตอบคำถามตามแบบฟอร์มที่ สพฐ. กำหนด
โดยให้นำมาส่งในวันแข่งขัน (สามารถวาด/ตอบคำถามจากที่โรงเรียนมาก่อนได้ และถือเอกสารทั้งหมดมาส่งในเวลารายงานตัว)  เอกสารตอบคำถามสามารถ download ได้ตามไฟล์แนบมาที่ลิงก์นี้   http://tps.comsci.info/art66-2559/notice-by-referee/science/Rubber-Plane/   แจ้งโดยครูภูมิ    ประยูรโภคราช  ( โทรศัพท์  0918375716   Facebook :  "Poom Prayoonphokkarach" )
วันอังคาร ที่ 04 ตุลาคม 2559 เวลา 02:09 น.