รายงานผลการแก้ไขหรือเปลี่ยนตัวและกรณีพิเศษ
รายงานผลการแก้ไขหรือเปลี่ยนตัวและกรณีพิเศษ ในเวลาราชการ  ดังนี้
 1.  รายงานผลการแก้ไขหรือเปลี่ยนตัว ระหว่างวันที่ 19 -23 ก.ย. 2559   คลิกที่ลิงก์นี้    http://tps.comsci.info/art66-2559/report-change  

 2.  รายงานผลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ กรณีพิเศษ ระหว่า่งวันที่ 19-24 ก.ย. 2559  คลิกที่ลิงก์นี้  http://tps.comsci.info/art66-2559/report-special  


------>  ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความในการเปลี่ยนตัว ที่นี่   http://tps.comsci.info/art66-2559/form-change-art66-2559/
วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 13:07 น.