การจัดสถานที่แข่งขันและแบ่งหมวดหมู่การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพม.38 จ.ตาก กลุ่มที่ 1 มี 2 สถานที่
การจัดสถานที่แข่งขันและแบ่งหมวดหมู่การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพม.38 จ.ตาก กลุ่มที่ 1 มี 2 สถานที่คือ
 1.  ณ โรงเรียนตากพิทยาคมได้แก่  1. ภาษาไทย  2.คณิตศาสตร์   3. วิทยาศาสตร์  4.สังคมศึกษาฯ  5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
-------------------------------
 2.  ณ โรงเรียนผดุงปัญญาได้แก่  1. กลุ่มหมวดหมู่ศิลปะทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป  2. การงานอาชีพ  3. คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์   4.  ภาษาต่างประเทศ   5.สุขศึกษาและพลศึกษา
-------------------------------
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 12:24 น.