คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนและตารางการแข่งขัน ครั้งที่ 66 ปี 2559

ประชุมคณะกรรมฯ ณ อาคาร 111 ปี (หน้าเสาธง อลูซิงค์ หน้าตึก 4 ชั้น
) โรงเรียนตากพิทยาคม เวลา 13.00 น.  สำหรับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ประจำจุดแข่งขันที่ 3  (สพม. 38  จ.ตาก  กลุ่มที่ 1)  ดาวน์โหลดที่นี่   http://tps.comsci.info/art66-2559/referee/   สำหรับตารางการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 6-7 ต.ค. 2559 ดาวน์โหลดที่นี่   http://tps.comsci.info/art66-2559/competition-table/  
การประชุมคณะกรรมการตัดสินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุมตามห้องต่างๆ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม  ตามห้องประชุมกลุ่มย่อย ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 (หลังประชุมใหญ่ที่อาคาร 111ปี)  ดังนี้  1. วิทยาศาสตร์  ประชุม ณ  อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง ECC ชั้น  2
2. คณิตศาสตร์    ประชุม ณ  ห้องกาญจนาภิเษก 3
3. สุขศึกษาฯ         ประชุม ณ  อาคาร 4 ห้อง 4307
4. ภาษาต่างประเทศ      ประชุม ณ  อาคารประกายเพชร ห้อง 2306
5. สังคมศึกษาฯ       ประชุม ณ  อาคาร 4 ห้อง 4201
6. ภาษาไทย          ประชุม ณ  อาคารตากสิน ห้อง 1101
7. ศิลปะ      - ด้านทัศนศิลป์         ประชุม  ณ  อาคาร 4 ห้อง 4307         - ด้านดนตรี             ประชุม  ณ  อาคาร 4 ห้อง 4304     - ด้านนาฏศิลป์         ประชุม  ณ  อาคาร 4 ห้อง 4301
8. การงานอาชีพฯ  ประชุม ณ  อาคาร 4 ห้อง 4302
   - คอมพิวเตอร์      ประชุม  ณ  อาคาร 4 ห้อง 4303
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ประชุม ณ ห้องสมุด
ที่มา :   http://www.tps.ac.th  
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 18:24 น.