กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ วันพฤหสบดีที่ 22 ก.ย. 2559 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเกษ ร.ร.ตากพิทยาคม
แจ้งล่วงหน้า  กำหนดการประชุมคณะกรรมการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ฯ สพม.38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 13.00 ณ อาคาร111 ปี (หน้าเสาธง) โรงเรียนตากพิทยาคม สำหรับรายชื่อคณะกรรมการฯ จะแจ้งในภายหลัง
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 19:26 น.